• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Romeinse Rota

Dit is de eigenlijke en gewone rechtbank van de universele Kerk. Zij bestaat uit tien personen, van wie er één de titel van deken voert. De tien rechters van de Rota formeren zich beurtelings in groepen van drie tot een rechtbank. Slechts zelden wordt een zeer ingewikkelde zaak voor heel het college gebracht. De rechters van de Rota heten ook wel auditeurs, omdat vroeger de Paus alleen recht sprak en zij slechts toeluisterden en advies gaven. Later werden de auditeurs gemachtigd zelf recht te spreken, maar altijd in groepen van drie. Aan de Rota is verbonden een promotor justitiae, d.i. een verdediger van het recht, die wij zouden kunnen vergelijken met de officier van justitie of ambtenaar van het openbaar ministerie; verder een defensor vinculi, d.i. verdediger van de huwelijksband, een substituut, twee griffiers en verschillende advocaten.

Door de Rota wordt in eerste instantie alleen recht gesproken in criminele zaken, d.i. strafzaken, waarin bisschoppen zijn betrokken, en in civiele zaken, waarin bisschoppen of kerkelijke zedelijke lichamen gemengd zijn. Voor de rest is de Rota een rechtbank in tweede of derde instantie, nl. voor zaken, die reeds voor een diocesane rechtbank of voor een metropolitaan gerechtshof behandeld zijn. De meeste processen, die voor de Rota gevoerd worden, zijn natuurlijk huwelijksprocessen.

Zorgt voor de codificering van de rechtspreking.

Toegevoegd de, op 27 augustus 2014 door Paus Franciscus opgerichte, Speciale Commissie ter herziening van het huwelijksrecht


Laatste wijziging: 22 maart 2021

H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
.
Paus Benedictus XVI, Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Quaerit semper
Aanpassingen van de Apostolische Constitutie Pastor Bonus aangaande huwelijkszaken en de heilige Wijding
(30 augustus 2011)

 

Deken: Pio Vito Pinto (Vanaf 22-09-2012)
Msgr. Antoni Stankiewicz (2004 t.m. 22-09-2012)
"Promotore di Giustizia":

Pater Sebastiano Paciolla, O. Cist. (Wijz.: 08-01-2005)

"Difensore del Vincolo": Msgr. Ercole Boggio-Bozzo (Wijz.: 20-01-2005)
  Fr. Vito Angelo Todisco (Wijz.: 05-05-2007)
Hoofd Cancelarij: Msgr. Michael Xavier Leo Arokiaraj
   
Prelaat Auditors: Msgr. Alejandro Arellano Cedillo, rechter van de Rota van de Apostolische Nuntiatuur in Spanje (Wijz.: 05-05-2007)
  Msgr. Michael Xavier Leo Arokiaraj, hoofd van de cancelarij van de Romeinse Rota (Wijz.: 05-05-2007)
  Msgr. Alejandro W. Bunge, judicial vicar of the Interdiocesan Tribunal of Buenos Aires, Argentina (Wijz.: 21-04-2013)
  Pater Miroslav Konštanc (Wijz.: 21-03-2016)
  Adam José Fernando Mejía Yáñez (Wijz.: 21-03-2016)

Toespraken Pausen

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

 • 13-12-1961 - H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
  Tot de Romeinse Rota (13 december 1961)
 • 25-10-1960 - H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
  È Motivo
  Tot de leden van de Romeinse Rota - over de heiligheid van het huwelijk en van het christelijk gezin (25 oktober 1960)

Paus Pius XII

BerichtenZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test