• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sede Vacante en Conclaaf 2013

Na het terugtreden van Paus Benedictus XVI op donderdag 28 februari 2013 om 20:00 uur, aangekondigd met zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Verklaring over het afstand doen van het ambt als Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus
(10 februari 2013)
, is de periode van "Sede Vacante" ingegaan.
Maandag 4 maart is het pre-conclaaf begonnen. Dinsdag 12 maart het conclaaf zelf.

De laatste stand van de regels die gelden voor een Conclaaf zijn gebaseerd op:

Over de geschiedenis van bepalingen rond het Conclaaf zie het dossier Conclaaf.


Laatste wijziging: 19 december 2022

Habemus Papam - Franciscus

Missa Pro Eligendo Romano Pontifice"

Liturgie begin Conclaaf

Liturgieboekje Missa "Pro eligendo Romano Pontifice"

Liturgieboekje voor het binnengaan in het conclaaf: De Ingressu in Conclave et de Iure Iurando

Teksten

Berichten

Kroniek

Dag (X) Tijdpad van het conclaaf Datum Dag in het Conclaaf Verkiezingsdag 's Morgens / 's Middags Ereignis Kardinalen in het Conclaaf Informatie over het verloop van het conclaaf
X-1 80e verjaardag van een Kardinaal - - - - Kardinaal is geen kieskardinaal meer - -
X Terugtreden van Paus Benedictus XVI 28.02.13 - - - Begin van de Sede Vacant - 28.02.2013, 20.00 uur
1 - 01.03.13       - - -
2 - 02.03.13       - - -
3 - 03.03.13       - - -
4 - 04.03.13       1e & 2e GC: - 103 Kard. in Rome
5 - 05.03.13       3e GC: - 110 Kard. in Rome Kard. Kasper 80e verjaardag
6 - 06.03.13       4e GC: - 113 Kard. (IN) in Rome
7 - 07.03.13       5e & 6e GC: - 115 Kard. (IN) in Rome. Alle kieskardinalen zijn aanwezig
8 - 08.03.13       7. u. 8. GC: - Afwezigheid van Kard. Darmaat- madja en O´Brien door 7. GC geaccepteerd. In 8e GC is bepaald dat het Conclaaf begint op 12.03.2013.
9 - 09.03.13            
10 - 10.03.13            
11 - 11.03.13            
12 - -       - - -
13 - -       - - -
14 - -       - - -
15 - -       - - -
12 Duur van het Conclaaf   12.03.13 1 1. Verkiezingsdag s morgens Plechtige Eucharistie-viering "Pro eligendo Papa" 115 Kard.  
 
 
 
 
 
          s middags a) Van de Capella Paolina in plechtige processie naar de Capella Sistina 115 Kard.  
            b) Afleggen van de eed 115 Kard.  
            1. Stemronde 115 Kard.
19:41 zwarte rook
 
13     13.03.13 2 2. Verkiezingsdag s morgens 2. Stemronde  
            3. Stemronde 11:39
zwarte rook
          s middags 4. Stemronde    
            5. Stemronde 19:06
witte rook
Habemus
Papam
14     14.03.13 3 3. Verkiezingsdag s morgens 6. Stemronde  
            7. Stemronde  
          s middags 8. Stemronde  
            9. Stemronde  
15     15.03.13 4 4. Verkiezingsdag s morgens 10. Stemronde  
            11. Stemronde  
          s middags 12. Stemronde  
            13. Stemronde  
16     16.03.13 5   Gehele dag Onderbreking (maximaal 1 dag):  
            a) Voor gebed  
            b) Onderlinge gesprekken  
  Uiterste datum begin van het Conclaaf         c) Toespraak door de hoogste in rang van de Kardinaal-diakens  
17     17.03.13 6 5. Verkiezingsdag s morgens 14. Stemronde  
            15. Stemronde  
          s middags 16. Stemronde  
            17. Stemronde  
18 In 1e t.m. 34e stemronde is voor een geldige Pauskeuze tenminste tweederde van de stemmen noodzakelijk   18.03.13 7 6. Verkiezingsdag s morgens 18. Stemronde  
            19. Stemronde  
          s middags 20. Stemronde  
            Onderbreking (maximaal 1 dag):  
            a) Voor gebed  
            b) Onderlinge discussie  
            c) Vermanend woord door de hoogste in rang van de Kardinaal-priesters  
19   19.03.13 8 7. Verkiezingsdag s morgens 21. Stemronde  
            22. Stemronde  
          s middags 23. Stemronde  
            24. Stemronde  
20   20.03.13 9 8. Verkiezingsdag s morgens 25. Stemronde  
            26. Stemronde  
          s middags 27. Stemronde  
            Onderbreking (maximaal 1 dag):  
            a) Voor gebed  
            b) Colloquium  
            c) Aanmoedigende woorden door de hoogste in rang van de Kardinaal-bisschoppen  
21   21.03.13 10 9. Verkiezingsdag s morgens 28. Stemronde  
            29. Stemronde  
          s middags 30. Stemronde  
            31. Stemronde  
22   22.03.13 11 10. Verkiezingsdag s morgens 32. Stemronde  
            33. Stemronde  
          s middags 34. Stemronde  
23   23.03.13 12     Onderbreking (maximaal 1 dag):  
          a) Voor gebed  
          b) Reflectie  
          c) Dailoog  
24 Voor een geldige Pauskeuze is ook vanaf de 35e stemronde tenminste een tweederde meerderheid van de stemmen noodzakelijk.   24.03.13 13e t.m. ?-dag van het conclaaf 11e t.m. ?-Verkiezingsdag   rekening houdend met de volgorde die in nummer 74 van deze Constitutie is vastgelegd, zullen alleen de beide namen passief kiesrecht hebben, die bij de laatste stemronde het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Ook bij deze stemronden geldt een gekwalificeerde meerderheid van tweederde van de aanwezige en stemmende Kardinalen. In deze stemronden hebben de beide namen, die het passieve stemrecht hebben, niet een actief stemrecht.  
             
             
   
Heeft de Pauskeuze canoniek correct plaatsgevonden: De Kardinaal-deken of de ranghoogste en oudste Kardinaal vraagt aan de gekozene:
  "Neemt u de canonieke keuze aan?"
  "Hoe wilt u zich noemen?"
     
                   
Ist der Gewählte noch nicht Bischof, so wird er sogleich zum Bischof geweiht. Unmittelbar danach, ist der Gewählte Bischof von Rom, wahrer Papst, Haupt des Bischofskollegiums; derselbe erhält sogleich die volle und höchste Gewalt über die Universalkirche und kann sie unverzüglich ausüben.
                         

 

College van Kardinalen
Primair verantwoordelijk op moment van Sede Vacante
 
Camerlengo
Prefect van de Apostolische Kamer,
Tarcitio Kardinaal Bertone
   
Bijzondere Congregatie (H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
)

ook wel Kardinaal-assistenten van de Camerlengo genoemd en vormen met elkaar het "dagelijks bestuur"
 
Namens Kardinaal-Bisschoppen Dag 1 - 3:
Giovanni Battista Kardinaal Re
Dag 4 - 6:
Kardinaal Rai
Namens Kardinaal-priesters Dag 1 - 3:
Crescenzio Kardinaal Sepe
Dag 4 - 6:
Kardinaal Monsengwo
Namens Kardinaal-diakens Dag 1 - 3:
Frans Kardinaal Rodé
Dag 4 - 6:
Kardinaal de Paolis
   
Algemene Congregatie (H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
)

Alle Kardinalen: kieskardinalen verplicht aanwezig, overige mogen aanwezig zijn.
 

Voorzitter: Kardinaal-deken
Roept alle Kardinalen naar Rome op het moment van Sede Vacante

Angelo Kardinaal Sodano
Vertegenwoordiger kardinaal-deken tijdens het Conclaaf zelf (Kardinaal Sodano is niet kiesgerechtigd) Giovanni Battista Kardinaal Re
   
Ceremoniemeester:
Msgr. Guido Marini
   
Kardinaal protodiaken (degene die de Pauskeuze bekend maakt met het "Habemus papam") Jean-Louis Pierre Kardinal Tauran
   
Alle functies vervallen op moment van het ingaan van Sede Vacante. In functie blijven echter: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
 
   
   
   

 Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test