• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

SESSIO V - DECRETUM SUPER PECCATO ORIGINALI
5e Zitting - Decreet over de erfzonde

(Soort document: Concilie van Trente)

17 juni 1546

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
Paus Sixtus IV
Bullen

Paus Sixtus IV - Bul
Cum praeexcelsa
Over het vieren van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (27 februari 1477)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)

 
Paus Sixtus IV
Constituties

Paus Sixtus IV - Constitutie
Grave Nimis
Over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 september 1483)
(2 resultaten)
Alinea's Paus Sixtus IV - Constitutie
Grave Nimis
Over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 september 1483)
(Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)
)
, Paus Sixtus IV - Constitutie
Grave Nimis
Over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 september 1483)
(Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)
)

 

CONCILIES EN SYNODES
Concilie van Florence
Bullen

2e Synode van Orange

2e Synode van Orange
Canones (3 juli 529)
(2 resultaten)
Alinea's 2e Synode van Orange
Canones (3 juli 529)
(Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)
)
, 2e Synode van Orange
Canones (3 juli 529)
(Concilie van Trente
Sessio V - Decretum super peccato originali
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
(17 juni 1546)
)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers: Geen referenties vanuit dit document naar dossiers gevonden.

 
 
 

Document

Naam: SESSIO V - DECRETUM SUPER PECCATO ORIGINALI
5e Zitting - Decreet over de erfzonde
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 juni 1546
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 6 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test