• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 29 juni 1886

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
Paus Adrianus II

Paus Adrianus II
In Allocutione III ad Synodum Romanam (1 januari 869)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Paus Nicolaas I

Paus Nicolaas I
Proposueramus quidem
Ep. 86 - Aan Keizer Michaël - Over de onafhankelijkheid van de Kerk en van de Apostolische Stoel (28 september 865)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Paus Gregorius de Grote

H. Paus Gregorius de Grote
Epistolae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Paus Gregorius de Grote
Epistolae ad Eulogius de Alexandrië ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Paus Hormisdas

Paus Hormisdas
Libellus Fidei
Geloofsbelijdenis naar Constantinopel gestuurd (11 augustus 515)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Paus Gelasius I

Paus Gelasius I
Epistolae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Paus Leo I de Grote

H. Paus Clemens Romanus

H. Paus Clemens Romanus
I Clemens - Ad Corinthios
Aan de Korintiërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 

CONCILIES EN SYNODES
1e Vaticaans Concilie

1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(6 resultaten)
Alinea's 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Pastor Aeternus
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus
(18 juli 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)

 
5e Concilie van Lateranen
Bullen

Concilie van Florence
Bullen

2e Concilie van Lyon

4e Concilie van Lateranen

4e Concilie van Constantinopel

Concilie van Chalcedon

Concilie van Chalcedon
Sessio XV - Canones (31 oktober 451)
(1 resultaat)
Alinea Concilie van Chalcedon
Sessio XV - Canones (31 oktober 451)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
)

 
Concilie van Efeze
Akten


KERKELIJKE SCHRIJVERS
Ambrosiaster

Ambrosiaster
Auctor Tractatus de Fide Orthodoxa contra Arianos (1 januari 397)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Ambrosius van Milaan

H. Ambrosius van Milaan
De fide ad Gratianum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Ambrosius van Milaan
Expositio Evangelii secundum Lucam ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
In Iohannis Evangelium Tractatus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
Epistulae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
De Haeresibus
Ketters en scheurmakers (1 januari 428)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
Contra Donatistas Epistola, sive De Unit. Eccl. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
Contra Faustum Manichaeum
In discussie met de manicheeër Faustus (1 januari 397)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
De utilitate credendi
Het belang van het geloven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Augustinus
Contra epistolam Parmeniani ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Basilius van Caesarea

H. Basilius van Caesarea
Homiliae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Bernardus van Clairvaux

H. Bernardus van Clairvaux
De considerationes
Over de overwegingen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Bruno van Segni (of Aste)

H. Bruno van Segni (of Aste)
Comment. in Joan. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Clemens van Alexandrië

H. Clemens van Alexandrië
Stromateis ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Cyprianus van Carthago

H. Cyprianus van Carthago
De catolicae ecclesiae unitate
Over de eenheid van de Katholieke Kerk (1 januari 250)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Cyprianus van Carthago
De unit Eccl. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Cyprianus van Carthago
Epist. ad Magnum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Cyrillus van Alexandrië

H. Cyrillus van Alexandrië
Commentarium in Joannis Evangelium
Commentaar op het Evangelie volgens Johannes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Hieronymus

H. Hieronymus
Epistolarium ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Hieronymus
Dial. contra Luciferianos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Hieronymus
Super Matthiam ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Hieronymus
Comment. in Epist. ad Titum (1 januari 381)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Hilarius van Poitiers

H. Hilarius van Poitiers
Commentarius in Evangelium Matthei
Commentaar op het Evangelie van Matteüs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Ireneüs van Lyon

H. Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos
In Joannem Homilia
Preek over het Evangelie volgens Johannes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Johannes Chrysostomos
Homilia de capto Eutropio ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Johannes Chrysostomos
De sacerdotio
Over het priesterschap ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Johannes Chrysostomos
In Matthaeum Homilia
Preek over het Evangelie volgens Mattheüs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Johannes Chrysostomos
In epistulam ad Ephesios
Preken over de Brief aan de Efeziërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Maximus de Belijder

H. Maximus Confessor
Defloratio ex Epistola ad Petrum illustrem (1 januari 653)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Optatus van Mileve

H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Contra Gentiles ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Thomas van Aquino
In libros Sententiarum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Origenes

Origenes van Alexandrië
In Mattheum Homiliae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Pacianus van Barcelona

Pacianus van Barcelona
Epistolae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Richard van Sint Victor

Richard van Sint Victor
De Trinitate
De Drie-eenheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Tertullianus

Tertullianus
De Praescriptione Haereticorum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 
Tyrannius Rufinus van Aquileia

Tyrannius Rufinus van Aquileia
Hist. Eccl. (1 januari 400)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Satis Cognitum
Over de eenheid van de Kerk
(29 juni 1886)

 

 
 
 

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test