• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 20 november 1947

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
Paus Pius XII
Encyclieken

Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
(4 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

Alinea's Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
Paus Pius XII
Motu Proprio

Paus Pius XII
Toespraken

Paus Pius XI
Apostolische Constituties

Paus Pius XI
Encyclieken

H. Paus Pius X
Motu Proprio

Paus Pius VI
Constituties

Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(14 resultaten)
Alinea's Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Pius VI - Constitutie
Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
(28 augustus 1794)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
Paus Benedictus XIV
Encyclieken

Paus Benedictus XIV - Encycliek
Certiores effecti (13 november 1742)
(2 resultaten)
Alinea's Paus Benedictus XIV - Encycliek
Certiores effecti (13 november 1742)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Paus Benedictus XIV - Encycliek
Certiores effecti (13 november 1742)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
Z. Paus Innocentius XI
Brieven

Z. Paus Innocentius XI - Brief
Triumphans Pastor (3 oktober 1678)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Paus Sixtus V
Constituties

Paus Sixtus V - Constitutie
Immensa Aeterni Dei
Reorganisatie van de Romeinse Curie en oprichting van 15 permanente Congregaties (22 januari 1588)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Paus Calixtus III

Paus Calixtus III
Summus Pontifex (1 januari 1456)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Paus Bonifatius IX
Bullen

Paus Bonifatius IX - Bul
Ab origine mundi (7 oktober 1391)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Paus Pius II
Brieven

Paus Pius II - Brief
Triumphans Pastor (22 april 1459)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Paus Innocentius III

Paus Innocentius III
De Sacro Altaris Mysterio ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 

CONCILIES EN SYNODES
Concilie van Trente

Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(9 resultaten)
Alinea's Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
(17 september 1562)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(5 resultaten)
Alinea's Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
2e Concilie van Constantinopel

2e Concilie van Constantinopel
Sessio VIII - Canones
8e Zitting - Canones (2 juni 553)
(1 resultaat)
Alinea 2e Concilie van Constantinopel
Sessio VIII - Canones
8e Zitting - Canones (2 juni 553)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 
Concilie van Efeze

Concilie van Efese
Anathematismati Cyrilli Alexandrini
Bijlage bij de Brief van de Synode van Alexandrië aan Nestorius (3e Brief van Cyrillus aan Nestorius) (22 juni 431)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Ambrosius van Milaan

H. Ambrosius van Milaan
Hexameron ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Ambrosius van Milaan
Enarrat in Psal. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
De Civitate Dei
Over de Stad Gods ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus
Confessiones
Belijdenissen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus
In Iohannis Evangelium Tractatus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus
De praedestinatione sanctorum
De voorbestemming der heiligen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus
Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Augustinus
De Trinitate
Over de Drie-eenheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Beda de Eerbiedwaardige
Homiliën

H. Benedictus van Nursia

H. Benedictus van Nursia
Regula monasticorum
Regel voor monniken ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Bernardus van Clairvaux

H. Bernardus van Clairvaux
In festo omnium Sancti ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Bernardus van Clairvaux
In Nativitatem Beatae Mariae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Ignatius van Antiochië

H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Ephesios
Brief aan de Efesiërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos
In epistulam i ad Korinthos
Preken over de Eerste Brief aan de Korinthiërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Johannes Chrysostomos
In Joannem Homilia
Preek over het Evangelie volgens Johannes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
H. Robertus Bellarminus

H. Thomas van Aquino

Thomas à Kempis

Thomas à Kempis
De Imitatio Christi
Over de Navolging van Christus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 

CURIE
Congregatie voor de Riten

Congregatie voor de Riten
Cæremoniale Episcoporum (17 augustus 1886)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 
Heilig Officie

Heilig Officie
Over het niet invoeren van nieuwe vormen van eredienst of godsvrucht (26 mei 1937)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 

CANONIEK RECHT
Wetboeken

Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(11 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
, Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

Alinea's Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
(Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
)

 

OVERIGE AUTEURS
Marcus Aurelius Cassiodorus

Marcus Aurelius Cassiodorus
Expositio in Psalterium
Uiteenzetting over het Psalmenboek ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)

 

 
 
 

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test