• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen

(Soort document: Congregatie voor de Geloofsleer)

Franjo Kardinaal Seper - 20 oktober 1980

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
H. Paus Paulus VI
Motu Proprio

H. Paus Innocentius I

H. Paus Innocentius I
Inter ceteras Ecclesiae Romanae
Brief aan Silvanus en de andere Vaders van de Synode van Mileve (27 januari 417)
(1 resultaat)
Alinea H. Paus Innocentius I
Inter ceteras Ecclesiae Romanae
Brief aan Silvanus en de andere Vaders van de Synode van Mileve (27 januari 417)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)

 
Paus Siricius
Brieven

Paus Siricius - Brief
Directa ad decessorem
Brief aan Bisschop Himerius van Tearragona (10 februari 385)
(1 resultaat)
Alinea Paus Siricius - Brief
Directa ad decessorem
Brief aan Bisschop Himerius van Tearragona (10 februari 385)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)

 

CONCILIES EN SYNODES
2e Vaticaans Concilie
Verklaringen

Concilie van Trente

Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(5 resultaten)
Alinea's Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)
, Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)
, Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)
, Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)
, Concilie van Trente
Sessio VI - Decretum de iustificatione
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
(13 januari 1547)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)

 
Concilie van Florence
Bullen

Concilie van Vienne
Constitutie

15e (en 16e) Synode van Carthago

15e (en 16e) Synode van Carthago
Erfzonde en genade (1 mei 418)
(2 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

Alinea 15e (en 16e) Synode van Carthago
Erfzonde en genade (1 mei 418)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Ambrosius van Milaan

H. Ambrosius van Milaan
De Abraham ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcellinum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
Sermones
Preken ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
Epistulae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
Opus imperfectum contra Iulianum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
De Genesi ad litteram ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
De gratia Christi et de peccato originali
De genade van Christus en de erfzonde ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
De praedestinatione sanctorum
De voorbestemming der heiligen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Augustinus
In Iohannis Evangelium Tractatus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Basilius van Caesarea

H. Basilius van Caesarea
Homiliae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Cyprianus van Carthago

H. Gregorius van Nazianze

H. Gregorius van Nazianze
Orationes theologicae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Gregorius van Nyssa

H. Gregorius van Nyssa
Adversus eos qui differunt baptismum oratio ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Hieronymus

H. Hieronymus
Epistolarium ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Hippolytus

H. Hippolytus
Traditio Apostolica ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Ireneüs van Lyon

H. Ireneüs van Lyon
Adversus Haereses
Tegen de ketters ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos
Catechesis ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Origenes

Origenes van Alexandrië
In Lucam Homilia
Preken over Lucas ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Origenes van Alexandrië
Homiliae in Leviticum
Preken over Leviticus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Tertullianus

Tertullianus
De Baptismo ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Tertullianus
De Anima ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 

CURIE
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten

Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi parvulorum
Het Doopsel van kinderen (15 mei 1969)
(2 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
, Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

Alinea's Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi parvulorum
Het Doopsel van kinderen (15 mei 1969)
(Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)
)

 
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Exsequiarum
Orde van dienst voor de uitvaartliturgie (15 augustus 1969)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo initiationis christianae adultorum
Orde van dienst voor het catechemunaat (6 januari 1972)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 

OVERIGE AUTEURS
Verenigde Naties

Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Pastoralis actio
Instructie over het Doopsel van kinderen
(20 oktober 1980)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers:

 
 
 

Document

Naam: PASTORALIS ACTIO
Instructie over het Doopsel van kinderen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 20 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 16 p. 719-730
Bewerkt: 28 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test