• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 4 augustus 1879

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
H. Paus Pius X
Encyclieken

H. Paus Pius X - Encycliek
Communium rerum
Over St. Anselmus van Aosta (21 april 1909)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Paus Leo XIII
Apostolische Brieven

Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Gravissime Nos
Uitnodiging aan de leden van de Sociëteit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen (30 december 1892)
(3 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

Alinea's Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Gravissime Nos
Uitnodiging aan de leden van de Sociëteit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen (30 december 1892)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Gravissime Nos
Uitnodiging aan de leden van de Sociëteit van Jezus om de leer van St. Thomas te volgen (30 december 1892)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Iam Pridem
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
(15 oktober 1879)
(2 resultaten)
Alinea's Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Iam Pridem
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
(15 oktober 1879)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Iam Pridem
Aan Zijne Excellentie Kardinaal Antonio De Luca, ter oprichting van de Romeinse Academie van Sint-Thomas van Aquino
(15 oktober 1879)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
Paus Leo XIII
Brieven

Paus Leo XIII
Encyclieken

Paus Leo XIII - Encycliek
Inscrutabili Dei Consilio
Over gevaren van de maatschappij (21 april 1878)
(1 resultaat)
Alinea Paus Leo XIII - Encycliek
Inscrutabili Dei Consilio
Over gevaren van de maatschappij (21 april 1878)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(5 resultaten)
Alinea's Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, Paus Leo XIII - Encycliek
Cum hoc sit
Verheffing van de H. Thomas van Aquino tot patroon van de universiteiten, de academies en de lycea
(4 augustus 1880)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
Z. Paus Pius IX
Syllabus

Paus Benedictus XIV
Breve

Paus Benedictus XIV - Breve
Saluberrimam ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Paus Clemens XII
Bul

Paus Benedictus XIII
Bul

Paus Innocentius XII
Breve

Paus Innocentius XII - Breve
Tradidit mensibus elapsis ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Paus Sixtus V
Bul

H. Paus Pius V
Bullen

H. Paus Pius V - Bul
Mirabilis Deus (11 april 1567)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Z. Paus Urbanus V

Paus Innocentius VI

Paus Clemens VI
Bul

Paus Clemens VI - Bul
In ordine (6 februari 1344)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Paus Nicolaas V
Breve


CONCILIES EN SYNODES
1e Vaticaans Concilie

1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(3 resultaten)
Alinea's 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
5e Concilie van Lateranen
Bullen

5e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio VIII - Apostolici regiminis
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)
(19 december 1513)
(2 resultaten)
Alinea's 5e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio VIII - Apostolici regiminis
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)
(19 december 1513)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)
, 5e Concilie van Lateranen - Bul
Sessio VIII - Apostolici regiminis
Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment)
(19 december 1513)
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Augustinus

H. Augustinus
De Trinitate
Over de Drie-eenheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
H. Clemens van Alexandrië

H. Gregorius Neocaesariensis Thaumaturgus

H. Gregorius Neocaesariensis Thaumaturgus
Oratio panegyrica ad Origenem ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
H. Gregorius van Nazianze

H. Gregorius van Nazianze
Carmina (historica) Liber I ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
H. Gregorius van Nyssa

H. Gregorius van Nyssa
De vita Mosis in evangelium Matthaei
Over het leven van Mozes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
H. Hieronymus

H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Contra Gentiles ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Lactantius

Lactantius
Divinae Institutiones (1 januari 311)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Origenes

Origenes van Alexandrië
Epistola ad Gregorium Thaumaturgum
Brief aan Gregorius ()
(2 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

Alinea's Origenes van Alexandrië
Epistola ad Gregorium Thaumaturgum
Brief aan Gregorius ()
(Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
)

 
Tertullianus

Thomas de Vio, Cardinalis Cajetanus

Thomas de Vio, Cardinalis Cajetanus
Verklaring der Summa theologica ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers:

 
 
 

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test