• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

EXSULTATE DEO - DECRETUM PRO ARMENIS
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs

(Soort document: Concilie van Florence - Decreet)

22 november 1439

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
GELOOFSBELIJDENIS
Geloofsbelijdenissen


HEILIGE VADER
Paus Urbanus IV
Bul


CONCILIES EN SYNODES
Concilie van Florence
Bullen

3e Concilie van Constantinopel

3e Concilie van Constantinopel
Sessio XVIII - Definitio de duabus in Christo voluntatibus et opertionibus
18e Zitting - Definitie over de twee willen en werkzaamheden in Christus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)

 
4e Synode van Braga

4e Synode van Braga
Canones (1 januari 675)
(1 resultaat)
Alinea 4e Synode van Braga
Canones (1 januari 675)
(Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)
)

 
Concilie van Chalcedon

Concilie van Chalcedon
Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi
5e Zitting - Over de twee naturen in Christus
(22 oktober 451)
(3 resultaten)
Alinea's Concilie van Chalcedon
Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi
5e Zitting - Over de twee naturen in Christus
(22 oktober 451)
(Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)
)
, Concilie van Chalcedon
Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi
5e Zitting - Over de twee naturen in Christus
(22 oktober 451)
(Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)
)
, Concilie van Chalcedon
Sessio V - Definitio de duabus naturis Christi
5e Zitting - Over de twee naturen in Christus
(22 oktober 451)
(Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)
)

 
1e Concilie van Constantinopel


OVERIGE AUTEURS
Pseudo Alexander I

Pseudo Alexander I
Ad Orthox.
Aan de orthodox gelovigen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)

 
Pseudo Julius I

Pseudo Julius I
Epistula synodalis ad Aegyptios
Brief aan de Bisschoppen van Egypte (25 juli 325)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Concilie van Florence - Decreet
Exsultate Deo - Decretum pro Armenis
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
(22 november 1439)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers: Geen referenties vanuit dit document naar dossiers gevonden.

 
 
 

Document

Naam: EXSULTATE DEO - DECRETUM PRO ARMENIS
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
Soort: Concilie van Florence - Decreet
Datum: 22 november 1439
Copyrights: © 2016, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet; tussentitels: redactie
Bewerkt: 18 oktober 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test