• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband

(Soort document: Pauselijke Raad voor het Gezin)

Alfonso Kardinaal López Trujillo - 8 december 1995

Inleiding
EERSTE HOOFDSTUK Tot echtelijke liefde geroepen
PARAGRAAF 1 Menselijke liefde als zelfgave
PARAGRAAF 2 Liefde en menselijke seksualiteit
PARAGRAAF 3 Huwelijksliefde
PARAGRAAF 4 Liefde die open staat voor het leven
TWEEDE HOOFDSTUK Ware liefde en kuisheid
PARAGRAAF 1 Kuisheid als zelfgave
PARAGRAAF 2 Zelfbeheersing
PARAGRAAF 3 Kuisheid in het huwelijk
PARAGRAAF 4 Opvoeding tot kuisheid
DERDE HOOFDSTUK In het licht van roeping
PARAGRAAF 1 De roeping tot het huwelijk
A Geroepen tot echtelijke liefde
B Een vaak voorkomend probleem waarmee ouders worden geconfronteerd
PARAGRAAF 2 De roeping tot maagdelijkheid en celibaat
A De ouders en de roeping tot het priesterschap of tot het religieuze leven
VIERDE HOOFDSTUK Vader en moeder als opvoeders
PARAGRAAF 1 De rechten en de plichten van de ouders
PARAGRAAF 2 De betekenis van de plicht van de ouders
VIJFDE HOOFDSTUK Wegen tot opvoeding binnen het gezin
PARAGRAAF 1 De wezenlijke waarde van de huiselijke haard
PARAGRAAF 2 Vorming in de gemeenschap van leven en liefde
PARAGRAAF 3 Welvoeglijkheid en zedigheid
PARAGRAAF 4 Gerechtvaardigde privacy
PARAGRAAF 5 Zelfbeheersing
PARAGRAAF 6 Ouders als voorbeeld voor hun kinderen
PARAGRAAF 7 Een heiligdom van leven en geloof
ZESDE HOOFDSTUK De verschillende fasen in het leerproces
PARAGRAAF 1 Vier beginselen met betrekking tot de seksuele voorlichting
A Ieder kind is een uniek en onherhaalbaar persoon en dient een vorming te ontvangen die bij hem of haar past.
B Bij hun voorlichting moet altijd ook de morele kant aan de orde worden gesteld.
C De vorming tot kuisheid en de tijdige seksuele voorlichting moeten worden gegeven in het zo breed mogelijk kader van opvoeding tot liefde.
D De ouders dienen de voorlichting met grote tact maar op duidelijke wijze en te rechter tijd te geven.
PARAGRAAF 2 De voornaamste fasen in de ontwikkeling van het kind
A De jaren der onschuld
B De puberteit
C De adolescentie in iemands levensplan
D Op weg naar volwassenheid
ZEVENDE HOOFDSTUK Praktische richtlijnen
PARAGRAAF 1 Aanbevelingen voor ouders en opvoeders
A Aanbevelingen voor de ouders
B Aanbevelingen voor alle opvoeders
PARAGRAAF 2 Vier praktische beginselen met bijbehorende normen
A Leerstellig beginsel
B Keuze van het juiste moment
C Zedigheidsbeginsel
D Respect voor het kind
PARAGRAAF 3 Bijzondere methoden
PARAGRAAF 4 Aanbevolen methoden
PARAGRAAF 5 Methoden en ideologieën die moeten worden afgewezen
PARAGRAAF 6 Inculturatie en opvoeding tot liefde
ACHTSTE HOOFDSTUK Conclusie
PARAGRAAF 1 Steun voor de ouders
PARAGRAAF 2 Solide bronnen voor de opvoeding tot liefde
PARAGRAAF 3 Solidariteit met de ouders
PARAGRAAF 4 Hoop en vertrouwen

 
 
 

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test