• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

VERITATIS SPLENDOR
Over kerkelijke moraalleer

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)

H. Paus Johannes Paulus II - 6 augustus 1993

Inleiding
PARAGRAAF 1 Jezus Christus, het ware Licht dat ieder mens verlicht
PARAGRAAF 2 Onderwerp van deze encycliek
HOOFDSTUK 1 "Meester, wat voor goeds moet ik doen...? (Mt. 19, 16)
Christus en het antwoord op de morele vraag
PARAGRAAF 1 "Iemand kwam naar Hem toe..." (Mt. 19, 16)
PARAGRAAF 2 "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" (Mt. 19, 16)
PARAGRAAF 3 "Slechts één is 'de Goede' " (Mt. 19, 17)
PARAGRAAF 4 "Wanneer je echter het leven wilt bereiken, onderhoud dan de geboden." (Mt. 19, 17)
PARAGRAAF 5 "Wanneer u volmaakt wilt zijn." (Mt. 19, 21)
PARAGRAAF 6 "Kom en volg mij." (Mt. 19, 21)
PARAGRAAF 7 "Voor God is echter alles mogelijk." (Mt. 19, 26)
PARAGRAAF 8 "Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld." (Mt. 28,20)
HOOFDSTUK 2 "Past u niet aan de denktrant van deze wereld aan!" (Rom. 12, 2)
De Kerk en de beoordeling van enkele tendensen van de tegenwoordige moraaltheologie
PARAGRAAF 1 Verkondigen wat strookt met de gezonde leer (vgl. Tit. 2, 1)
PARAGRAAF 2 "Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8, 32)
ARTIKEL 1 Vrijheid en wet
PARAGRAAF 1 "Maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten." (Gen. 2, 17)
PARAGRAAF 2 God wilde de mens "aan de macht van de eigen beslissing overlaten." (Sir. 15, 14)
PARAGRAAF 3 Gelukkig de man die vreugde vindt in de wet des Heren. (Vgl. Ps. 1, 1-2)
PARAGRAAF 4 "De wet staat hun in het hart geschreven." (Rom. 2, 15)
PARAGRAAF 5 "Aanvankelijk was dat niet zo." (Mt. 19, 8)
ARTIKEL 2 Geweten en waarheid
PARAGRAAF 1 Het heiligdom van de mens
PARAGRAAF 2 Het oordeel van het geweten
PARAGRAAF 3 Naar het ware en goede zoeken
ARTIKEL 3 Fundamentele beslissing en concrete gedragswijzen
PARAGRAAF 1 "Alleen, gebruik de vrijheid niet als voorwendsel voor het vlees, maar dient elkaar in liefde! (Gal. 5, 13)
PARAGRAAF 2 Doodzonde en dagelijkse zonde
ARTIKEL 4 De zedelijke handeling
PARAGRAAF 1 Teleologie en teleologisme
PARAGRAAF 2 Het object van de vrije menselijke handeling
PARAGRAAF 3 Het ‘in zichzelf slechte’: Men mag geen kwaad doen, opdat goed ontstaat (vgl. Rom. 3, 8)
HOOFDSTUK 3 "Opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen." (1 Kor. 1, 17)
Het zedelijk goede voor het leven van de Kerk en van de wereld
PARAGRAAF 1 "Christus heeft ons vrijgemaakt om in de vrijheid te blijven." (Gal. 5, 1)
PARAGRAAF 2 In het licht gaan. (vgl. Joh. 1, 7)
PARAGRAAF 3 Het martelaarschap, verheerlijking van de onschendbare heiligheid van de wet van God
PARAGRAAF 4 De algemene en onveranderlijke zedelijke normen in dienst van de menselijke persoon en de maatschappij
PARAGRAAF 5 De moraal en de vernieuwing van het maatschappelijke en politieke leven
PARAGRAAF 6 Genade en gehoorzaamheid aan de wet van God
PARAGRAAF 7 Moraal en nieuwe evangelisatie
PARAGRAAF 8 De dienst van de moraaltheologen
PARAGRAAF 9 Onze verantwoordelijkheden als herders
HOOFDSTUK 4 Slot
Maria, Moeder van barmhartigheid

 
 
 

Document

Naam: VERITATIS SPLENDOR
Over kerkelijke moraalleer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 augustus 1993
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test