• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AUCTOREM FIDEI - ERRORES SYNODI PISORIENSIS
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)

(Soort document: Paus Pius VI - Constitutie)

Paus Pius VI - 28 augustus 1794

Voorwoord
A Dwalingen tegen over de inrichting en autoriteit van de Kerk (1-15)
1 De verdonkeremaning van waarheden in de Kerk
2 Over de macht die toegeschreven wordt aan de gemeenschap van de Kerk, om door haar mee te delen aan de Herders.
3 Over het ambtelijk Hoofd, wat aan de Romeinse bisschop wordt toegeschreven.
4 Over de volmacht van de Kerk, een uiterlijke verordening op te stellen en met strafdreigingen in werking te stellen.
5 Aan bisschoppen ten onrecht toegedichte rechten
6 Het onjuist toegeschreven recht aan priesters van lagere order in zake decreten van geloof en ordening
7 Laster tegen enige beslissingen in zaken des geloof die sinds enkele honderden jaren uitgevaardigd zijn.
8 De zogenoemde “vrede van Clemens IX”
B Dwalingen tegen de natuurlijke en bovennatuurlijke zijnsvoorwaarden van de mens (16-26)
1 Over de samenvoeging van het lichaam der Kerk
2 Over de staat der onschuld
3 Over de onsterfelijkheid beschouwt onder het zicht van de natuurlijk menselijke bestaanswijze
4 Over de bestaanswijze van mensen t.o.v de natuur
5 Over de bestaanswijze van de mens onder de wet
6 De genade die verlicht en opwekt
7 Geloof als eerste genade
8 Het tweevoudige verlangen
9 De slaafse angst
10 De straf voor hen die alleen met de oerschuld zijn overleden
C Dwalingen over de Sacramenten (27-60)
ARTIKEL 1 H. Doopsel
1 De sacramentele vorm met toegevoegde voorwaarde
ARTIKEL 2 H. Mis
2 De deelname aan de offergaven in het H. Misoffer
3 De werking van de ritus van de Consecratie
4 De toepassing van de vruchten van het Misoffer
5 De juiste ordening, die bij de Eredienst aangehouden moet worden
ARTIKEL 3 H. Biecht
1 De regeling van de Biecht
4 De Biecht van tijdelijke zonden
5 Aflaten
ARTIKEL 4 De juiste ordening, die bij de eredienst nageleefd moeten worden
ARTIKEL 5 H. Wijding
ARTIKEL 6 H. Huwelijk
1 Verloving en huwelijk (58-60)
11 Over het voorbehoud (reservatie) van zaken
D Dwalingen over de religieuze cultus (61-79)
1 De aanbidding van de mensheid van Christus
3 De wijze waarop het volk kan instemmen bij de openbare gebeden van de Kerk
4 Het lezen van de Heilige Schrift
5 Het openlijk lezen in de kerk van verboden boeken
6 Heiligenbeelden
7 De feesten
8 Het zweren
9 Kerkelijke vergaderingen
E Dwalingen over de hervormingen van de religieuze orden (80-84)
F Dwalingen over het bijeenroepen van nationale Synodes (85-99)
G Geboden en sancties van deze bul (100)

 
 
 

Document

Naam: AUCTOREM FIDEI - ERRORES SYNODI PISORIENSIS
Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786)
Soort: Paus Pius VI - Constitutie
Auteur: Paus Pius VI
Datum: 28 augustus 1794
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar
(werkvertaling uit het Latijn); alineaverdeling en -titels: redactie
(nog niet volledig)
Bewerkt: 28 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test