• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap

(Soort document: Paus Franciscus - Encycliek)

Paus Franciscus - 4 oktober 2020

Zonder grenzen (3-8)
HOOFDSTUK EEN Donkere wolken boven een gesloten wereld (9-55)
Dromen aan scherven (10-14)
Het einde van het historische geweten (13-14)
Het ontbreken van een project voor allen (15-28)
Een wegwerpwereld (18-21)
Mensenrechten die onvoldoende universeel zijn (22-24)
Conflicten en angst (25-28)
Globalisering en vooruitgang zonder gemeenschappelijk routeplan (29-31)
Pandemieën en andere rampen in de geschiedenis (32-36)
Afwezigheid van menselijke waardigheid aan de grenzen (37-41)
De illusie van communicatie (42-50)
Agressiviteit zonder schaamte (44-46)
Informatie zonder wijsheid (47-50)
Vormen van onderwerping en zelfverachting (51-53)
Hoop (54-55)
HOOFDSTUK TWEE Een vreemdeling op de weg (56-86)
De context (57-62)
Achterlaten langs de kant van de weg (63-68)
Een geschiedenis die zich herhaalt (69-71)
De personage in het verhaal (72-76)
Opnieuw beginnen (77-79)
Naaste zonder grenzen (80-83)
De smeekbede van de vreemdeling (84-86)
HOOFDSTUK DRIE Een open wereld bedenken en ontwikkelen (87-127)
Boven onszelf uitstijgen (88-94)
De unieke waarde van de liefde (91-94)
Een almaar opener wordende liefde (95-100)
Open samenlevingen waar plaats is voor iedereen (97-98)
Onjuiste opvattingen over universele liefde (99-100)
Meer dan een wereld van zakenpartners (101-105)
Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid (103-105)
Universele liefde die mensen tot hun recht laat komen (106-111)
Het bevorderen van het moreel goede (112-117)
De waarde van de solidariteit (114-117)
De sociale functie van eigendom opnieuw bekijken (118-127)
Rechten zonder grenzen (121-123)
Rechten van volkeren (124-127)
HOOFDSTUK VIER Een hart dat openstaat voor de hele wereld (128-153)
De begrensdheid van grenzen (129-132)
Wederzijdse verrijking (133-141)
Vruchtbare wisselwerking (137-138)
Dankbaarheid die welkom is (139-141)
Lokaal en universeel (142-153)
Lokale kleur (143-145)
Universele horizon (146-150)
Vertrekkend vanuit de eigen regio (151-153)
HOOFDSTUK VIJF Een betere politiek (154-197)
Vormen van populisme en liberalisme (155-169)
Populair versus populist (156-162)
Voordelen en grenzen van liberale visies (163-169)
Internationale macht (170-175)
Sociale en politieke naastenliefde (176-185)
De gewenste politiek (177-179)
Politieke liefde (180-182)
Effectieve liefde (183-185)
De werking van de politieke liefde (186-192)
Uit liefde geboren offers (187-189)
Een liiefde die integreert en samenbrengt (190-192)
Vruchtbaarheid boven succes (193-197)
HOOFDSTUK ZES Dialoog en vriendschap in de samenleving (198-224)
Sociale dialoog voor een nieuwe cultuur (199-205)
Samen bouwen (203-205)
De basis voor consensus (206-214)
Consensus en waarheid (211-214)
Een nieuwe cultuur (215-221)
Ontmoeting wordt cultuur (216-217)
De vreugde om anderen te erkennen (218-221)
Vriendelijkheid herontdekken (222-224)
HOOFDSTUK ZEVEN Wegen van hernieuwde ontmoeting (225-270)
Opnieuw beginnen vanuit de waarheid (226-227)
De kunst en de architectuur van vrede (228-235)
Beginnen met de minsten (233-235)
De waarde en de betekenis van vergeving (236-245)
Onvermijdelijk conflict (237-240)
Legitiem conflict en vergeving (241-243)
De beste manier om verder te gaan (244-245)
Herinnering (246-254)
Vergeven, maar niet vergeten (250-254)
Oorlog en doodstraf (255-270)
Het onrecht van oorlog (256-262)
De doodstraf (263-270)
HOOFDSTUK ACHT Godsdiensten in dienst van broederlijkheid in de wereld (271-287)
Het ultieme fundament (272-280)
Christelijke identiteit (277-280)
Godsdienst en geweld (281-284)
Oproep (285-287)
HOOFDSTUK NEGEN Gebeden
Gebed tot de Schepper
Oecumenisch christelijk gebed

 
 
 

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 26 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test