• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 2 december 1984

OORSPRONG EN BETEKENIS VAN HET DOCUMENT
1 Een gebroken wereld
2 Heimwee naar verzoening
3 Wat de Synode voor ogen heeft gestaan
DEEL 1 BEKERING EN VERZOENING: OPDRACHT EN INZET VAN DE KERK
EERSTE HOOFDSTUK Een parabel van verzoening
1 Van de broer die verloren was...
2 ...naar de broer die thuis was gebleven
TWEEDE HOOFDSTUK Naar de bronnen van verzoening
1 In het licht van Christus als Verzoener
2 Een verzoenende Kerk
3 Een verzoende Kerk
DERDE HOOFDSTUK Initiatief van God en dienstwerk van de Kerk
1 Verzoening komt van God
2 De Kerk als het grote sacrament van de verzoening
3 Andere wegen van verzoening
DEEL 2 DE LIEFDE IS GROTER DAN DE ZONDE
Het drama van de mens
EERSTE HOOFDSTUK Het mysterie van de zonde
1 Ongehoorzaam jegens God
2 Verdeeldheid tussen broeders
3 Persoonlijke en sociale zonde
4 Dodelijke en vergeeflijke zonde
5 Verlies van het zondebesef
TWEEDE HOOFDSTUK Het mysterie van de Godsliefde
1 Christus zelf
2 De inzet van de Christen
3 Naar een verzoend leven
DEEL 3 DE PASTORAAL VAN BEKERING EN VERZOENING
Aansporing tot bekering en verzoening
EERSTE HOOFDSTUK Middelen en wegen ter bevordering van bekering en verzoening
1 De dialoog
2 De catechese
3 De sacramenten
TWEEDE HOOFDSTUK Het Sacrament van bekering en verzoening
1 Wier zonden gij vergeeft...
2 Het sacrament van de vergeving
3 Enige fundamentele overtuigingen
4 De vormen van de viering
5 De viering van het sacrament met algemene absolutie
6 Enige moeilijkere gevallen
DEEL 4 EEN WENS TOT BESLUIT

 
 
 

Document

Naam: RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 december 1984
Copyrights: © 1985, Stg. Verkondiging, Roermond; nr. 13
Vert.: Chr. v. Buijtenen S.J.
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test