• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

UT UNUM SINT
Over de inzet voor de oecumene

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)

H. Paus Johannes Paulus II - 25 mei 1995

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De oecumenische inzet van de Katholieke Kerk
ARTIKEL 1 Het plan van God en de gemeenschap
ARTIKEL 2 De oecumenische weg: de weg van de Kerk
ARTIKEL 3 Vernieuwing en bekering
ARTIKEL 4 Het fundamentele belang van de leer
ARTIKEL 5 De voorrang van het gebed
ARTIKEL 6 De oecumenische dialoog
ARTIKEL 7 Plaatselijke structuren van de dialoog
ARTIKEL 8 Dialoog als gewetensonderzoek
ARTIKEL 9 De dialoog als middel om tegenstellingen op te lossen
ARTIKEL 10 Praktische samenwerking
HOOFDSTUK 2 De vruchten van de dialoog
ARTIKEL 1 De herondekte broederschap
ARTIKEL 2 De solidariteit in dienst van de mensheid
ARTIKEL 3 Overeenstemmingen in het Woord van God en in de eredienst
ARTIKEL 4 Het erkennen van wat aan goed aanwezig is bij de andere christenen
ARTIKEL 5 De groei van de gemeenschap
ARTIKEL 6 De dialoog met de Oosterse Kerken
ARTIKEL 7 Het weer opnemen van contacten
ARTIKEL 8 Zusterkerken
ARTIKEL 9 Vooruitgang in de dialoog
ARTIKEL 10 Betrekkingen met de Oude Kerken van het Oosten
ARTIKEL 11 De dialoog met de andere Kerken en kerkelijke Gemeenschappen in het Westen
ARTIKEL 12 Kerkelijke betrekkingen
ARTIKEL 13 Resultaten van de samenwerking
HOOFDSTUK 3 Quanta est nobis via? (Hoe lang is de weg die nog voor ons ligt?)
ARTIKEL 1 Voortzetting en versterking van de dialoog
ARTIKEL 2 Het aannemen van de reeds bereikte resultaten
ARTIKEL 3 De geestelijke oecumene voortzetten en getuigenis afleggen van de heiligheid
ARTIKEL 4 Bijdrage van de Katholieke Kerk aan het zoeken naar christelijke eenheid
ARTIKEL 5 De dienst van de Bisschop van Rome aan de eenheid
ARTIKEL 6 De gemeenschap van alle plaatselijke Kerken met de Kerk van Rome: een noodzakelijke voorwaarde voor de eenheid
ARTIKEL 7 Volle eenheid en evangelisatie
HOOFDSTUK 4 Aansporing

 
 
 

Document

Naam: UT UNUM SINT
Over de inzet voor de oecumene
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 mei 1995
Copyrights: © 1995, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test