• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 25 maart 1992

Inleiding
HOOFDSTUK 1 Genomen uit de mensen
De vorming van de priesters tegenover de uitdagingen van het einde van het tweede millennium
ARTIKEL 1 De priester in zijn eigen tijd
ARTIKEL 2 Het Evangelie vandaag: verwachtingen en belemmeringen
ARTIKEL 3 De jongeren tegenover de priesterroeping en –vorming
ARTIKEL 4 Het evangelisch onderscheidingsvermogen
HOOFDSTUK 2 Hij heeft Mij gezalfd en gezonden
De natuur en de zending van het ambtelijk priesterschap
ARTIKEL 1 De blik op de priester
ARTIKEL 2 In de Kerk als mysterie, gemeenschap en zending
ARTIKEL 3 De fundamentele relatie met Christus, Hoofd en Herder
ARTIKEL 4 Ten dienste van de Kerk en van de wereld
HOOFDSTUK 3 De Geest des Heren is over Mij gekomen
Het geestelijk leven van de priester
ARTIKEL 1 Een "specifieke" roeping tot heiligheid
ARTIKEL 2 De gelijkvormigheid aan Jezus Christus, Hoofd en Herder, en de herderlijke liefde
ARTIKEL 3 Het geestelijk leven in de uitoefening van de bediening
ARTIKEL 4 Het priesterleven en het evangelisch radicalisme
ARTIKEL 5 Het toebehoren en de toewijding aan een particuliere Kerk
ARTIKEL 6 "Wek opnieuw in hen uw Geest met zijn heiligende kracht"
HOOFDSTUK 4 Kom en ziet
De priesterroeping in de pastoraal van de Kerk
ARTIKEL 1 Zoeken, volgen en blijven
ARTIKEL 2 De Kerk en de gave van de roeping
ARTIKEL 3 De dialoog van de roeping: het initiatief van God en het antwoord van de mens
ARTIKEL 4 Inhoud en middelen van de roepingpastoraal
ARTIKEL 5 Wij zijn allen verantwoordelijk voor de priesterroepingen
HOOFDSTUK 5 Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen
De vorming van de kandidaten voor het priesterschap
ARTIKEL 1 Leven als volgeling van Christus zoals de apostelen
De dimensies van de priesterlijke vorming
SUBPARAGRAAF 1 De menselijke vorming, grondslag van heel de priesterlijke vorming
SUBPARAGRAAF 2 De geestelijk vorming: in gemeenschap met God en op zoek naar Christus
SUBPARAGRAAF 3 De intellectuele vorming: het begrijpen van het geloof
SUBPARAGRAAF 4 De pastorale vorming: deelnemen aan de liefde van Jezus Christus, de goede Herder
ARTIKEL 2 De milieus van de priesterlijke vorming
PARAGRAAF 1 De vormingsgemeenschap van het grootseminarie
PARAGRAAF 2 Het kleinseminarie en de andere vormen van begeleiding van de roeping
ARTIKEL 3 De protagonisten van de priesterlijke vorming
PARAGRAAF 1 De Kerk en de bisschop
PARAGRAAF 2 De opvoedkundige gemeenschap van het seminarie
PARAGRAAF 3 De theologieprofessoren
PARAGRAAF 4 De gemeenschappen waaruit de kandidaten komen en de jeugdverenigingen en -bewegingen
PARAGRAAF 5 De kandidaat zelf
HOOFDSTUK 6 Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is
De permanente vorming van de priesters
ARTIKEL 1 De theologische reden voor de permanente vorming
ARTIKEL 2 De verschillende dimensies van de permanente vorming
ARTIKEL 3 De diepere betekenis van de permanente vorming
ARTIKEL 4 Op iedere leeftijd en in iedere levenssituatie
ARTIKEL 5 De verantwoordelijken voor de permanente vorming
ARTIKEL 6 Tijd, vorm en middelen van de permanente vorming
HOOFDSTUK 7 Besluit

 
 
 

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test