• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DONUM VITAE
Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting

(Soort document: Congregatie voor de Geloofsleer)

Congregatie voor de Geloofsleer - 22 februari 1987

VOORWOORD EN INLEIDING
HOOFDSTUK 1 Voorwoord
HOOFDSTUK 2 Inleiding
ARTIKEL 1 Het biomedisch onderzoek en de leer van de kerk
ARTIKEL 2 De wetenschap en techniek in dienst van de menselijke persoon
ARTIKEL 3 Antropologie en ingrepen op biomedisch gebied
ARTIKEL 4 De fundamentele criteria voor een moreel oordeel
ARTIKEL 5 Onderrichtingen van het leergezag
SECTIE 1 DE EERBIED VOOR MENSELIJKE EMBRYO'S
PARAGRAAF 1 Welk respect is aan het menselijk embryo verschuldigd als men rekening houdt met de natuur en de eigenheid daarvan?
PARAGRAAF 2 Is de prenatale diagnostiek moreel geoorloofd?
PARAGRAAF 3 Zijn therapeutisch ingrepen op het menselijk embryo geoorloofd?
PARAGRAAF 4 Hoe dienen het onderzoek en de experimenten op menselijke embryo's en foetussen moreel te worden beoordeeld?
PARAGRAAF 5 Hoe dient het gebruik voor onderzoek moreel te worden beoordeeld van embryo's die door bevruchting in vitro zijn verkregen?
PARAGRAAF 6 Welk oordeel dient te worden gegeven over de andere manipulatiemethoden met embryo's die verband houden met de "technieken van menselijke reproductie"?
SECTIE 2 INGREPEN OP DE MENSELIJKE VOORTPLANTING
HOOFDSTUK 1 Heterologe kunstmatige bevruchting
PARAGRAAF 1 Waarom moet de menselijke voortplanting plaats hebben binnen het huwelijk
PARAGRAAF 2 Komt de heterologe kunstmatige bevruchting overeen met de waardigheid van de echtgenoten en de waarheid over het huwelijk?
PARAGRAAF 3 Is het draagmoederschap moreel geoorloofd?
HOOFDSTUK 2 Homologe kunstmatige bevruchting
PARAGRAAF 4 Welk verband is vanuit moreel standpunt vereist tussen voortplanting en huwelijksdaad?
PARAGRAAF 5 Is de homologe bevruchting in vitro moreel geoorloofd?
PARAGRAAF 6 Hoe moet de homologe kunstmatige inseminatie vanuit moreel standpunt worden beoordeeld?
PARAGRAAF 7 Welk moraalcriterium kan worden voorgesteld omtrent het ingrijpen van de arts in de menselijke voortplanting?
PARAGRAAF 8 Het leed door echtelijke onvruchtbaarheid
SECTIE 3 MORELE EN BURGERLIJKE WET
ARTIKEL 1 De morele waarden en plichten welke de burgerlijke wetgeving in deze kwestie moet eerbiedigen en bekrachtigen
SECTIE 4 BESLUIT

 
 
 

Document

Naam: DONUM VITAE
Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 22 februari 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken, jrg. 42 nr. 5 (blz. 353-379)
Bewerkt: 20 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test