• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

JONGEREN, GELOOF EN DE ONDERSCHEIDING VAN DE ROEPING (SLOTDOCUMENT)
Jongerensynode (2018)

(Soort document: Bisschoppensynodes)

Synodesecretariaat - 27 oktober 2018

SAMENVATTING (1-4)
HOOFDSTUK 1 Inleiding (1-3)
HOOFDSTUK 2 Voorwoord (4)
DEEL 1 “HIJ LIEP MET HEN MEE” (5-57)
HOOFDSTUK 1 Een luisterende Kerk (6-20)
ARTIKEL 1 Luisteren en zien met empathie (art. 6-9)
ARTIKEL 2 De verscheidenheid van contexten en culturen (art. 10-14)
ARTIKEL 3 Een eerste blik op de Kerk van nu (art. 15-20)
HOOFDSTUK 2 Drie cruciale knooppunten (21-31)
ARTIKEL 1 Het nieuwe van de digitale wereld (21-24)
ARTIKEL 2 Migranten als een paradigma van onze tijd (25-28)
ARTIKEL 3 Herken en reageer op alle vormen van misbruik (29-31)
HOOFDSTUK 3 Identiteit en relatie (32-44)
ARTIKEL 1 Familie- en intergenerationele relatie (32-36)
ARTIKEL 2 Lichaam en affectiviteit (37-39)
ARTIKEL 3 Vormen van kwetsbaarheid (40-44)
HOOFDSTUK 4 Weest jongeren van nu (45-57)
ARTIKEL 1 Aspecten van de hedendaagse jongerencultuur (45-47)
ARTIKEL 2 Spiritualiteit en religiositeit (48-51)
ARTIKEL 3 Participatie en protagonisme (52-57)
DEEL 2 “HUN OGEN WERDEN GEOPEND” (58-113)
Een nieuwe Pinksteren (59-62)
HOOFDSTUK 1 Het geschenk van de jeugd (63-76)
ARTIKEL 1 Jonge Jezus onder de jongeren (63-67)
ARTIKEL 2 Word volwassen (68-72)
ARTIKEL 3 Roep om vrijheid (73-76)
HOOFDSTUK 2 Het mysterie van de roeping (77-90)
ARTIKEL 1 De zoektocht naar roeping (77-80)
ARTIKEL 2 De roeping om Jezus te volgen (81-83)
ARTIKEL 3 Roeping en roepingen (84-90)
HOOFDSTUK 3 De missie om te begeleiden (91-103)
ARTIKEL 1 De Kerk die begeleid (91-94)
ARTIKEL 2 De begeleiding van de gemeenschap, de groep en persoonlijk (95-100)
ARTIKEL 3 Kwalitatieve begeleiding (101-103)
HOOFDSTUK 4 De kunst van de onderscheiding (104-113)
ARTIKEL 1 De Kerk, de omgeving om te onderscheiden (104-105)
ARTIKEL 2 Het geweten bij het onderscheiden (106-109)
ARTIKEL 3 De praktijk van de onderscheiding (110-113)
DEEL 3 “ZE STONDEN ONMIDDELLIJK OP” (114-164)
Een jonge Kerk (115-118)
HOOFDSTUK 1 De missionaire synodaliteit van de Kerk (119-127)
ARTIKEL 1 Een constitutieve dynamiek (119-124)
ARTIKEL 2 Een stijl om te missioneren (125-127)
HOOFDSTUK 2 Samen dagelijks optrekken (128-143)
ARTIKEL 1 Van structuren naar relaties (128-130)
ARTIKEL 2 Het leven van de gemeenschap (131-137)
ARTIKEL 3 Jongerenpastoraal in de context van de roeping (138-143)
HOOFDSTUK 3 Een hernieuwde missionaire inzet (144-156)
HOOFDSTUK 4 Integrale vorming (157-164)
DEEL 4 SLOT (165-167)
DEEL 5 -

 
 
 

Document

Naam: JONGEREN, GELOOF EN DE ONDERSCHEIDING VAN DE ROEPING (SLOTDOCUMENT)
Jongerensynode (2018)
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodesecretariaat
Datum: 27 oktober 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana
Voorlopige vertalingen vanuit diverse bronnen, incl. enkele voorlopig Engelstalige versies en commentaren
Bewerkt: 20 juni 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test