• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK

(Soort document: Internationale Theologische Commissie)

2 maart 2018

Inleiding: de kairos van de synodaliteit
1 Synode, concilie, synodaliteit
2 Communio, synodaliteit, collegialiteit
3 Een aanblik van nieuwheid in de lijn van Vaticanum II
4 Doelstelling en structuur van het document
EERSTE HOOFDSTUK Synodaliteit in de Schrift, in de Traditie, in de geschiedenis
1 De leer van de Schrift
2 Het getuigenis van de Vaders en de Traditie in het eerste millennium
3 De ontwikkeling van de synodale procedure in het tweede millennium
TWEEDE HOOFDSTUK Naar een theologie van de synodaliteit
1 De theologische basis van synodaliteit
2 De synodale weg van de pelgrimerende en missionaire Kerk
3 Synodaliteit als een uitdrukking van de communio-ecclesiologie
4 Synodaliteit in de dynamiek van de katholieke gemeenschap
5 Synodaliteit in de traditie van de apostolische gemeenschap
6 Participatie en autoriteit in het synodale leven van de Kerk
DERDE HOOFDSTUK De realisatie van synodaliteit: subjecten, structuren, processen, synodale praktijken
1 De synodale roeping van het volk van God
2 Synodaliteit in de lokale Kerk
1 De diocesane synode en de eparchiale vergadering
2 Andere structuren die ten dienste staan van het synodale leven in de lokale Kerk
3 Synodaliteit in het parochiale leven
3 Synodaliteit in de lokale Kerken op regionaal niveau
1 Particuliere concilies
2 De bisschoppenconferenties
3 De patriarchaten in de oosterse katholieke Kerken
4 Regionale raden van bisschoppenconferenties en van de patriarchen van de oosterse katholieke Kerken
4 Synodaliteit in de universele Kerk
1 Het oecumenisch concilie
2 De bisschoppensynode
3 Structuren ten dienste van de synodale uitoefening van het primaat
VIERDE HOOFDSTUK De bekering tot een vernieuwde synodaliteit
1 Voor de synodale vernieuwing van het leven en de zending van de Kerk
2 De spiritualiteit van de communio en de vorming voor het synodale leven
3 Luisteren en dialoog als componenten van de gemeenschappelijke onderscheiding
4 Synodaliteit en de oecumenische weg
5 Synodaliteit en sociale diaconie
VIJFDE HOOFDSTUK Conclusie - Samen op weg gaan in de vrijmoedigheid van de geest

 
 
 

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 oktober 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test