• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 30 december 1988

Inleiding
Christifideles laici
Gaat ook gij naar mijn wijngaard
De huidige noden van de wereld: wat staat gij heel de dag werkloos?
Secularisatie en godsdienstige behoefte
De menselijke persoon: vernederde en verheven waardigheid
Onenigheid en vrede
Jezus Christus, de hoop van de mensheid
EERSTE HOOFDSTUK Ik ben de wijnstok, gij de ranken
De waardigheid van de lekengelovigen in het mysterie van de Kerk
Het mysterie van de wijngaard
Wie zijn de leken-gelovigen?
Het Doopsel en de christelijke nieuwheid
Kinderen van God in de Zoon
Één lichaam in Christus
Levende en heilige tempels van de Geest
Deelachtig aan het priesterlijke, profetische en koninklijke ambt van Jezus Christus
De lekengelovige en seculiere karaktertrek
Geroepen tot heiligheid
Zich heiligen in de wereld
TWEEDE HOOFDSTUK Alleen ranken van de ene wijnstok
De deelname van de lekengelovigen aan het leven van de kerk-gemeenschap
Het mysterie van de Kerkgemeenschap
Het Concilie en de ecclesiologie van de Kerkgemeenschap
Een organische gemeenschap: verscheidenheid en complementariteit
De bedieningen en charisma's, gaven van de Geest aan de Kerk
I Bedieningen, ambten en functies
II De bedieningen die voortkomen uit de Wijding
III Bedieningen, ambten en functies van leken
De Charisma's
De deelname van de lekengelovigen aan het leven van de Kerk
I Particuliere kerken en universele Kerk
II De parochie
III Het apostolaat in de parochie
Vormen van deelname aan het leven van de Kerk
I Vormen van individuele deelname
II Vormen van gezamelijke deelname
Criteria van kerkelijkheid voor de leken-verenigingen
De dienst van de herders voor de gemeenschap
DERDE HOOFDSTUK Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen
De medeverantwoordelijkheid van de lekengelovigen in de zending van de Kerk
Missionaire gemeenschap
Het Evangelie verkondigen
Het uur is gekomen om een nieuwe evangelisatie te beginnen
Gaat uit over de wereld
Leven volgens het Evangelie door de mens en de maatschappij te dienen
De waardigheid van de mens bevorderen
Het onschendbare recht op leven hoogschatten
Vrij om de naam van de Heer aan te roepen
Het gezin, de eerste ruimte voor de sociale inzet
De liefde, ziel en basis van de solidariteit
Politiek voor allen en door allen
De mens in het middelpunt van het sociaal-economische leven plaatsen
De cultuur en de culturen van de mens evangeliseren
VIERDE HOOFDSTUK De arbeiders van de wijngaard van de Heer
Goede herders van de veelvormige genade van de Heer
De vescheidenheid van roepingen
Jongeren, kinderen, ouders
I De jongeren, hoop van de Kerk
II De kinderen en het Rijk der Hemelen
III De ouderen en de gave van de wijsheid
Vrouwen en mannen
I Antropologische en theologische grondslagen
II Zending in de Kerk en in de wereld
III Gezamenlijke aanwezigheid en samenwerking van mannen en vrouwen
Zieken en lijden
I Zieken en lijdenden
II Hernieuwde pastorale zorg
Levensstaten en roepingen
De verschillende roepingen van de leken
VIJFDE HOOFDSTUK Opdat gij meer vrucht moogt dragen
De vorming van de lekengelovigen
Voortdurend rijper worden
De eigen roeping en zending ontdekken en realiseren
Een integrale vorming tot een leven in eenheid
Aspecten van de vorming
Medewerkers van God als opvoeder
Andere milieus van opvoeding
De vorming die allen van elkaar ontvangen en aan elkaar geven
Oproep en gebed

 
 
 

Document

Naam: CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1988
Copyrights: © 1989, RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 30 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test