• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

(Soort document: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 19 maart 2018

EERSTE HOOFDSTUK De roeping tot heiligheid (3-34)
1 De heiligen die ons bemoedigen en ons begeleiden (3-5)
2 Heiligen in onze omgeving (6-9)
3 De Heer roept (10-13)
4 Ook voor jou (14-18)
5 Jouw missie in Christus (19-24)
6 De activiteit die heiligt (25-31)
7 Levendiger, menselijker (32-34)
TWEEDE HOOFDSTUK Twee subtiele vijanden van de heiligheid (35-62)
1 Het huidige gnosticisme (36-46)
A Een geest zonder God en vlees (37-39)
B Een doctrine zonder mysterie (40-42)
C De grenzen van de rede (43-46)
2 Het huidige pelagianisme (47-62)
A Een wil zonder nederigheid (49-51)
B Een vaak vergeten onderricht van de Kerk (52-56)
C De nieuwe pelagianen (57-59)
D De samenvatting van de wet (60-62)
DERDE HOOFDSTUK In het licht van de Meester (63-109)
1 Tegenstroom (65-94)
A “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (67-70)
B “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven” (71-74)
C “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (75-76)
D “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (77-79)
E “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (80-82)
F “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (83-86)
G “Zalig die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (87-89)
H “Zalig die vervolgt worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (90-94)
2 De grote gedragsregels (95-109)
A Uit trouw aan de Meester (96-99)
B De ideologieën die het hart van het Evangelie verminken (100-103)
C De eredienst die Hem het meest welgevallig is (104-109)
VIERDE HOOFDSTUK Enkele kenmerken van heiligheid in de huidige wereld (110-157)
1 Volharding, geduld en zachtmoedigheid (112-121)
2 Vreugde en zin voor humor (122-128)
3 Durf en vurigheid (129-139)
4 In gemeenschap (140-146)
5 In voortdurend gebed (147-157)
VIJFDE HOOFDSTUK Geestelijke strijd, waakzaamheid en onderscheiding (158-175)
1 De strijd en de waakzaamheid (159-165)
A Meer dan een mythe (160-161)
B Wakker en vol vertrouwen (162-163)
C Geestelijke ontaarding (164-165)
2 De onderscheiding (166-175)
A Een dringende noodzaak (167-168)
B Altijd in het licht van de Heer (169)
C Een bovennatuurlijke gave (170-171)
D Spreek, Heer (172-173)
E De logica van de gave en het kruis (174-175)
ZESDE HOOFDSTUK Slot (176-177)

 
 
 

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test