• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde

(Soort document: Paus Pius XI - Encycliek)

Paus Pius XI - 15 mei 1931

Inleiding
ARTIKEL 1 Rerum Novarum
ARTIKEL 2 Aanleiding
ARTIKEL 3 Korte inhoud
ARTIKEL 4 Doel van deze encycliek
HOOFDSTUK 1 Zegeningen uit de encycliek Rerum Novarum voortgevloeid
ARTIKEL 1 Wat de Kerk deed
PARAGRAAF 1 Inzake de leer
PARAGRAAF 2 Bij de toepassing van de leer
ARTIKEL 2 Wat de wereldlijke macht deed
ARTIKEL 3 Wat de betrokkenen deden
PARAGRAAF 1 Arbeidersverenigingen
PARAGRAAF 2 Verenigingen in andere klassen
PARAGRAAF 3 Werkgeversverenigingen
ARTIKEL 4 Besluit: Rerum Novarum de Magna Charta van de sociale orde
HOOFDSTUK 2 Verklaring en verdere ontwikkeling van de leer van Rerum Novarum
ARTIKEL 1 Het gezag van de Kerk in sociale en economische vraagstukken
PARAGRAAF 1 Over het eigendomsrecht
SUBPARAGRAAF 1 Inidvidueel en sociaal karakter
SUBPARAGRAAF 2 Verplichtingen welke de eigendom meebrengt
SUBPARAGRAAF 3 Bevoegdheid van de staat
SUBPARAGRAAF 4 Verplichtingen ten opzichte van de vrije inkomsten
SUBPARAGRAAF 5 Titels van eigendomsverwerving
PARAGRAAF 2 Kapitaal en arbeid
SUBPARAGRAAF 1 Geen van beide factoren kan iets bereiken zonder de ander
SUBPARAGRAAF 2 Onrechtvaardige aanmatigingen van het kapitaal
SUBPARAGRAAF 3 Onrechtvaardige aanmatigingen van de arbeid
SUBPARAGRAAF 4 Leidend beginsel voor een rechtvaardige verdeling
PARAGRAAF 3 Verlossing uit het proletariaat
ARTIKEL 2 Opheffing van de proletariƫrtoestand door vermogensvorming
PARAGRAAF 1 Rechtvaardig loon
SUBPARAGRAAF 1 Loonstelsel niet in zich onrechtvaardig
SUBPARAGRAAF 2 Individueel en sociaal karakter van de arbeid
SUBPARAGRAAF 3 Drie punten die de aandacht verdienen
PARAGRAAF 2 Herstel der maatschappelijke orde
SUBPARAGRAAF 1 Onderlinge samenwerking in bedrijf- en beroepschappen
SUBPARAGRAAF 2 Herstel van het leidend beginsel in de volkshuishouding
HOOFDSTUK 3 Beoordeling van de tegenwoordige volkshuishouding en van het socialisme; zedelijke hernieuwing.
Grote veranderingen sedert Leo XIII
ARTIKEL 1 Het beeld der economische orde veranderd
PARAGRAAF 1 Overheersing volgde op vrije concurrentie
PARAGRAAF 2 Rampzalige gevolgen
PARAGRAAF 3 Middelen tot herstel
ARTIKEL 2 Veranderingen in het socialisme
PARAGRAAF 1 Het extreme socialisme of communisme
PARAGRAAF 2 Het gematigde socialisme
PARAGRAAF 3 Van de klassenstrijd en de afschaffing van particulier bezit komt het min of meer terug
PARAGRAAF 4 Is een middenweg mogelijk?
PARAGRAAF 5 De opvatting, die het heeft van de maatschappij en van de sociale natuur van den mens, verschilt hemelsbreed van de christelijke waarheid
PARAGRAAF 6 Katholiek en socialist is onverenigbaar
PARAGRAAF 7 Cultuursocialisme
PARAGRAAF 8 Katholieke overlopers in het socialistische kamp
PARAGRAAF 9 Uitnodiging tot terugkeer
ARTIKEL 3 Zedelijke hernieuwing
PARAGRAAF 1 Het ergste kwaad in het huidige regiem: het bederf der zielen
PARAGRAAF 2 Oorzaken van het bederf der zielen
PARAGRAAF 3 Middelen ter verbetering
PARAGRAAF 4 Een zware taak wacht ons
PARAGRAAF 5 De te volgen weg
PARAGRAAF 6 Aanmaning tot hechte aaneensluiting en samenwerking

 
 
 

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test