• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Decreet)

28 oktober 1965

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De bisschoppen in hun verhouding tot de universele Kerk
ARTIKEL 1 De functie van de bisschoppen ten opzichte van de universele Kerk
PARAGRAAF 1 De bisschoppen als leden van het bisschoppencollege
PARAGRAAF 2 De bisschoppensynode
PARAGRAAF 3 De zorg van de bisschoppen voor de noden van de gehele Kerk
PARAGRAAF 4 Meeleven met de vervolgde bisschoppen
ARTIKEL 2 De bisschoppen en de Apostolische Stoel
PARAGRAAF 1 De macht van de bisschoppen
PARAGRAAF 2 De taak van de Romeinse curie en haar reorganisatie
PARAGRAAF 3 De samenstelling van de dicasteries
HOOFDSTUK 2 De bisschoppen in hun verhouding tot de particuliere Kerken of diocesen
ARTIKEL 1 De diocesane bisschoppen
PARAGRAAF 1 Het herderlijk ambt van de bisschop in het algemeen
PARAGRAAF 2 Het leraarsambt van de bisschoppen
PARAGRAAF 3 Aanpassing aan de moderne tijd
PARAGRAAF 4 Het catechetisch onderricht
PARAGRAAF 5 De heiligende taak van de bisschoppen
PARAGRAAF 6 Het herderlijk bestuur van de bisschoppen
PARAGRAAF 7 De apostolaatvormen in het diocees
PARAGRAAF 8 De geestelijke verzorging van bijzondere categorie├źn
PARAGRAAF 9 De bisschoppen en de burgerlijke overheid
PARAGRAAF 10 De vrijheid in het benoemen en aanstellen van bisschoppen
PARAGRAAF 11 Het aftreden van de bisschoppen
ARTIKEL 2 De afbakening van de diocesen
PARAGRAAF 1 Herziening van de bestaande toestand
PARAGRAAF 2 Algemene criteria voor de herziening van de diocesane grenzen
PARAGRAAF 3 De praktische uitoefening
ARTIKEL 3 De medewerkers van de diocesane bisschop in het herderlijk ambt
PARAGRAAF 1 De hulpbisschoppen en de wijbisschoppen
SUBPARAGRAAF 1 De plaats van de hulpbisschoppen en wijbisschoppen
SUBPARAGRAAF 2 De bevoegdheden van hulpbisschoppen en de wijbisschoppen
PARAGRAAF 2 De diocesane curie en de diocesane raden
PARAGRAAF 3 De diocesane geestelijkheid
SUBPARAGRAAF 1 De verhouding van de diocesane priesters tot de bisschop en tot elkaar
SUBPARAGRAAF 2 Priesters met een bijzondere taak
SUBPARAGRAAF 3 De pastoors en hun drievoudige taak
SUBPARAGRAAF 4 De benoeming en het aftreden van de pastoors
SUBPARAGRAAF 5 Het oprichten en opheffen van parochies
PARAGRAAF 4 De religieuzen
SUBPARAGRAAF 1 De taak van de religieuzen in het algemeen
SUBPARAGRAAF 2 Het apostolaat van de religieuzen
SUBPARAGRAAF 3 De verhouding van de religieuzen tot de diocesane geestelijkheid
HOOFDSTUK 3 De bisschoppen in hun samenwerking voor het gemeenschappelijke welzijn van meerdere kerken
ARTIKEL 1 De Synoden, de Concilies en vooral de Bisschoppenconferenties
PARAGRAAF 1 Het instituut van de Synoden en de Concilies
PARAGRAAF 2 Het belang van de bisschoppenconferenties
PARAGRAAF 3 Samenstelling en werkwijze van de bisschoppenconferenties
ARTIKEL 2 De afbakening van de Kerkprovincies en de oprichting vn kerkelijke gebieden
PARAGRAAF 1 Het nut van de kerkprovincies en kerkelijke gebieden
PARAGRAAF 2 Enkele richtlijnen
PARAGRAAF 3 De medewerking van de bisschoppenconferenties
ARTIKEL 3 De bisschoppen met een interdiocesane functie
PARAGRAAF 1 De noodzaak van interdiocesane functies
PARAGRAAF 2 Het legervicariaat
HOOFDSTUK 4 Algemene opdracht

 
 
 

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test