• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde

(Soort document: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 19 maart 2016

Inleiding (1-7)
HOOFDSTUK 1 IN HET LICHT VAN HET WOORD (8-30)
U EN UW BRUID (9-13)
UW KINDEREN ALS JONGE OLIJFBOMEN (14-18)
EEN WEG VAN LIJDEN EN BLOED (19-22)
DE VRUCHT VAN UW HANDEN (23-26)
DE TEDERHEID VAN DE OMARMING (27-30)
HOOFDSTUK 2 DE WERKELIJKHEID EN DE UITDAGINGEN VAN DE GEZINNEN (31-57)
DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE GEZINNEN (32-49)
ENKELE UITDAGINGEN (50-57)
HOOFDSTUK 3 DE BLIK OP CHRISTUS GERICHT: DE ROEPING VAN HET GEZIN (58-88)
JEZUS BRENGT HET GODDELIJK PLAN OPNIEUW NAAR VOREN EN VOLTOOIT HET (61-66)
HET GEZIN IN DE DOCUMENTEN VAN DE KERK (67-70)
HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK (71-75)
ZADEN VAN HET WOORD EN ONVOLMAAKTE SITUATIES (76-79)
HET DOORGEVEN VAN HET LEVEN EN DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN (80-85)
HET GEZIN EN DE KERK (86-88)
HOOFDSTUK 4 DE LIEFDE IN HET HUWELIJK (89-164)
ONZE DAGELIJKSE LIEFDE (90-119)
Geduld (91-92)
Houding van welwillendheid (93-94)
Het genezen van de nijd (95-96)
Zonder te pralen of zich op te blazen (97-98)
Beminnenswaardigheid (99-100)
Vrijmoedig loslaten (101-102)
Zonder innerlijk geweld (103-104)
Vergeving (105-108)
Zich met de ander verheugen (109-110)
Zij verdraagt en vergeeft alles (111-113)
Zij gelooft alles (114-115)
Zij hoopt alles (116-117)
Zij verdraagt alles (118-119)
GROEIEN IN DE HUWELIJKSLIEFDE (120-141)
Voor geheel het leven, alles gemeenschappelijk (123-125)
Vreugde en schoonheid (126-130)
Uit liefde trouwen (131-132)
Liefde die zich uit en groeit (133-135)
Dialoog (136-141)
GEPASSIONEERDE LIEFDE (142-162)
De wereld van de emoties (143-146)
God bemint de vreugde van zijn kinderen (147-149)
De erotische dimensie van de liefde (150-152)
Geweld en manipulatie (153-157)
Huwelijk en maagdelijkheid (158-162)
DE VERANDERING VAN DE LIEFDE (163-164)
HOOFDSTUK 5 DE LIEFDE DIE VRUCHTBAAR WORDT (165-198)
NIEUW LEVEN VERWELKOMEN (166-177)
De liefde eigen aan de zwangerschap (168-171)
Moeder- en vaderliefde (172-177)
UITGEBREIDE VRUCHTBAARHEID (178-186)
Het lichaam leren kennen (185-186)
HET LEVEN IN HET GEZIN IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD (187-198)
Kind-zijn (188-190)
De ouderen (191-193)
Broer- en zus-zijn (194-195)
Een weids hart (196-198)
HOOFDSTUK 6 ENKELE PASTORALE PERSPECTIEVEN (199-258)
VANDAAG HET EVANGELIE VAN HET GEZIN VERKONDIGEN (200-204)
DE VERLOOFDEN LEIDEN OP DE WEG TER VOORBEREIDING OP HET HUWELIJK (205-216)
De voorbereiding van de viering (212-216)
DE BEGELEIDING VAN DE EERSTE JAREN VAN HET HUWELIJKSLEVEN (217-230)
Enkele hulpmiddelen (223-230)
OPHELDERING IN CRISISSEN, ANGSTEN EN MOEILIJKHEDEN (231-252)
De uitdaging van de crisissen (232-238)
Oude wonden (239-240)
Begeleiden na breuken en scheidingen (241-246)
Enkele complexe situaties (247-252)
WANNEER DE DOOD HAAR ANGEL AANBRENGT (253-258)
HOOFDSTUK 7 DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN VERSTERKEN (259-290)
WAAR ZIJN DE KINDEREN? (260-262)
DE MORELE OPVOEDING VAN DE KINDEREN (263-267)
DE WAARDE VAN DE STRAF ALS AANSPORING (268-270)
GEDULDIG REALISME (271-273)
HET GEZINSLEVEN ALS EDUCATIEVE CONTEXT (274-279)
JA AAN DE SEKSUELE OPVOEDING (280-286)
HET GELOOF DOORGEVEN (287-290)
HOOFDSTUK 8 DE GEBROKENHEID BEGELEIDEN, ONDERSCHEIDEN EN INTEGREREN (291-312)
DE GELEIDELIJKHEID IN DE PASTORAAL (293-295)
DE ONDERSCHEIDING VAN DE ZOGENOEMDE ‘IRREGULIERE’ SITUATIES (296-300)
DE MILDERENDE OMSTANDIGHEDEN IN DE PASTORALE ONDERSCHEIDING (301-303)
DE NORMEN EN DE ONDERSCHEIDING (304-306)
DE LOGICA VAN DE PASTORALE BARMHARTIGHEID (307-312)
HOOFDSTUK 9 SPIRITUALITEIT IN HUWELIJK EN GEZIN (313-325)
SPIRITUALITEIT VAN DE BOVENNATUURLIJKE GEMEENSCHAP (314-316)
VERENIGD IN GEBED IN HET LICHT VAN PASEN (317-318)
SPIRITUALITEIT VAN DE EXCLUSIEVE EN VRIJE LIEFDE (319-320)
SPIRITUALITEIT VAN DE ZOG, DE TROOST EN DE AANSPORING (321-325)
GEBED TOT DE HEILIGE FAMILIE

 
 
 

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test