• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

LUMEN GENTIUM
Over de Kerk

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

21 november 1964

EERSTE HOOFDSTUK Het mysterie van de Kerk
I Doel en opportuniteit van de Constitutie
II De Kerk in het heilsplan van de Vader
III De Kerk als het werk van de Zoon
IV De Kerk geheiligd door de Geest
V De Kerk, kiem en begin van het Koninkrijk Gods op aarde
VI Het wezen van de Kerk, verduidelijkt in beelden
VII De Kerk, het Lichaam van Christus
VIII Het leven van de Kerk op aarde
TWEEDE HOOFDSTUK Het Volk Gods
I De Kerk, het Messiaanse volk en het nieuwe Israël
II De Kerk als een priesterlijke gemeenschap
III Het sacramentele leven
IV De Kerk als profetische gemeenschap
V Katholiciteit en eenheid
VI De noodzakelijkheid van de Kerk en het volwaardig lidmaatschap
VII Verbondenheid van de Kerk met de niet katholieke Christenen
VIII De niet-christenen en hun weg naar het heil
IX De missionaire prediking van de Kerk
DERDE HOOFDSTUK De hiërarchische structuur van de Kerk, en in het bijzonder het Episcopaat
I Doel van dit hoofdstuk
II De zending van de twaalf
III De bisschoppen, de opvolgers van de Apostelen
IV De sacramentaliteit van het episcopaat
V Het collegiaal karakter van de orde der bisschoppen
VI De betrekkingen van de bisschoppen onderling en met de universele Kerk
VII De bisschoppelijke taak als dienstbetoon
VIII De onderwijzende functie van de bisschoppen
IX De heiligende functie van de bisschoppen
X De besturende functie van de bisschoppen
XI Het ministerie van de priesters en hun verhouding tot de bisschop, de medepriesters en het Christenvolk
XII De functie van diakens
VIERDE HOOFDSTUK De leken
I De leken als een eigen stand in de Kerk
II Het eigen kenmerk en de eigen taak van de leken
III De eenheid van Gods volk in verscheidenheid
IV Het apostolaat van de leken in zijn verschillende vormen
V De leken deelachtig aan de priesterlijke taak van Christus
VI De leken deelachtig aan de profetische taak van Christus
VII De leken deelachtig aan de koninklijke taak van Christus
VIII De verhouding tussen de leken en de herders van de Kerk
IX De leek als getuige
VIJFDE HOOFDSTUK De algemene roeping tot heiligheid in de Kerk
I De heiligheid in de Kerk en de verschillende uitingen ervan
II De heiligheid, door alle gelovigen te beleven
III De beoefening van de heiligheid in alle rangen van de Kerk
IV De wegen en de middelen tot heiligheid
ZESDE HOOFDSTUK De religieuzen
I De plaats van de religieuze staat in de kerk
II De inhoud en het getuigenis van de religieuze geloften
III De taak van de Kerk ten opzichte van de religieuzen
IV Het religieuze leven als navolging van Christus
V Aansporing
ZEVENDE HOOFDSTUK Het eschatologische karakter van de Kerk op aardse pelgrimstocht en haar eenheid met de hemelse Kerk
I De eschatologische situatie van de Christen
II De gemeenschap van de heiligen
III Het gebed voor de overledenen en de verering van de heiligen
IV De ware heiligenverering
ACHTSTE HOOFDSTUK De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria in het geheim van Christus en de Kerk
I Inleiding
A Maria het verhevenste lid van de Kerk
B De bedoeling van dit hoofdstuk
II De functie van de heilige Maagd in de heilsorde
A De Moeder van de Verlosser in het Oude Testament
B Maria bij de boodschap van de engel
C Maria in het verborgen leven van Jezus
D Maria in het openbaar leven van Jezus en onder het kruis
E Maria in haar verheerlijking
III De heilige Maagd en de Kerk
A Maria's moederlijke functie en het middelaarschap van Christus
B Maria's deelname aan het verlossingswerk
C De aard van Maria's moederlijke functie
D Maria het beeld van de Kerk
E Maria's deugden, het voorbeeld van de Kerk
IV De verering van de heilige Maagd in de Kerk
A De ontwikkeling en de vruchten van de Mariaverering
B Pastorale wenken voor de theologie, de prediking en de Mariaverering
V Maria, een teken van vaste hoop en van troost voor het volk Gods op pelgrimstocht

 
 
 

Document

Naam: LUMEN GENTIUM
Over de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens nr. 0713. Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test