• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 18 november 1893

Inleiding
ARTIKEL 1 Waarom de goddelijke openbaring nodig was
ARTIKEL 2 Die goddelijke openbaring staat voor een groot deel in de goddelijke Boeken; vandaar het nut der schriftuurstudie.
ARTIKEL 3 De beweegredenen tot het uitvaardigen van deze encycliek; haar doel.
HOOFDSTUK 1 Het nut van Bijbelkennis en Bijbelstudie
ARTIKEL 1 Dit nut is gewaarborgd
PARAGRAAF 1 Door de Heilige Geest
PARAGRAAF 2 Door het voorbeeld van Christus
PARAGRAAF 3 Door het voorbeeld van de apostelen
ARTIKEL 2 Gevolgtrekking en toepassing: ook thans gebruike men de heilige Schrift
PARAGRAAF 1 Om haar nut voor het onderricht in de christelijke leer
PARAGRAAF 2 Om haar nut voor de gewijde welsprekendheid
ARTIKEL 3 Bevestiging uit de leer der heilige Vaderen
PARAGRAAF 1 Hun lofspraken en aansporingen
PARAGRAAF 2 Een zeer behartigenswaardige raad voor de prediker
ARTIKEL 4 Bevestiging uit de handelwijze der Kerk
PARAGRAAF 1 Haar wetten en voorschriften
PARAGRAAF 2 De bevordering der bijbelwetenschap door de Kerk in den loop der eeuwen
ARTIKEL 5 Conclusie van dit onderdeel
HOOFDSTUK 2 De beste inrichting van de Katholieke Bijbelstudie
Inleiding op dit deel
PARAGRAAF 1 De moderne vijand: het rationalisme; zijn dwalingen
PARAGRAAF 2 Zijn listen, zijn wapenen
ARTIKEL 1 De ware Katholieke Bijbelstudie
PARAGRAAF 1 Eerste voorwaarde daartoe: zorg voor goede docenten
PARAGRAAF 2 Juiste inrichting van de studie
SUBPARAGRAAF 1 Bijbelse introductie en hermeneutica
SUBPARAGRAAF 2 Bijbelse exegese
PARAGRAAF 3 Verband van exegese en theologie
SUBPARAGRAAF 1 De theologie leidster der exegese
SUBPARAGRAAF 2 De heilige Schrift moet de ziel van de theologie zijn
ARTIKEL 2 Conclusie van dit onderdeel
HOOFDSTUK 3 De Katholieke Bijbelverdediging
Inleiding op dit deel
ARTIKEL 1 Middelen en strijdwijze voor theologen en exegeten
PARAGRAAF 1 De studie van de oosterse talen en de ware kritiek
SUBPARAGRAAF 1 Waarom?
SUBPARAGRAAF 2 Bijbelse en andere oosterse talen
SUBPARAGRAAF 3 Kritiek tegenover de zogenaamde hogere kritiek
PARAGRAAF 2 Oplossing van de moeilijkheden uit de natuurwetenschappen
SUBPARAGRAAF 1 De noodzakelijkheid daarvan
SUBPARAGRAAF 2 De princiepen die men daarbij moet volgen
PARAGRAAF 3 Oplossing van de moeilijkheden uit andere wetenschappen, vooral de geschiedenis.
SUBPARAGRAAF 1 Noodzakelijkheid daarvan
SUBPARAGRAAF 2 Mogelijke uitwegen; ongeoorloofde uitwegen nl. beperking der inspiratie en toegeven der mogelijkheid van dwaling
SUBPARAGRAAF 3 Het oude geloof der Kerk: heel de Schrift is geïnspireerd en volkomen vrij van dwaling
SUBPARAGRAAF 4 Dat hebben ook de Vaders altijd eenstemmig geleerd
ARTIKEL 2 Hulp van de beoefenaars van andere wetenschappen
PARAGRAAF 1 Noodzakelijkheid van deze hulp
PARAGRAAF 2 Aansporing tot de geleerden
PARAGRAAF 3 Lof voor de steun aan die studi├źn geboden
PARAGRAAF 4 Princiepen waaraan de beoefenaars dier hulpwetenschappen moeten vasthouden
HOOFDSTUK 4 Slot
ARTIKEL 1 Aansporing tot de bisschoppen
ARTIKEL 2 Tot studenten en priesters
ARTIKEL 3 Zegen

 
 
 

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 29 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test