• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 30 september 1943

Inleiding
Aanleiding tot het schrijven, nu vijftig jaar geleden, van de encycliek Providentissimus Deus
HOOFDSTUK 1 Geschiedkundig gedeelte
Het werk van Paus Leo XIII en zijn opvolgers ter bevordering van de schriftuurstudie
ARTIKEL 1 Het werk van Leo XIII
PARAGRAAF 1 De leer omtrent de waarheid van de heilige Schrift
PARAGRAAF 2 Aanmoedigingen tot schriftuurstudie: Bijbelschool te Jeruzalem Bijbelcommissie
ARTIKEL 2 Het werk van de opvolgers van Leo XIII
PARAGRAAF 1 Pius X: Academische graden. Program van Bijbelstudie. Pauselijk Bijbelinstituut
PARAGRAAF 2 Pius XI: Academische graden verplichtend gesteld. De abdij van de H. Hiëronymus voor de herziening der Vulgaat
ARTIKEL 3 Zorg van de pausen voor het lezen en verspreiden van de heilige Schrift
ARTIKEL 4 Vruchten van deze veelzijdige werkzaamheid
HOOFDSTUK 2 Leerstellig gedeelte
Schriftuurstudie in de tegenwoordige tijd.
ARTIKEL 1 Beroep op de grondtekst
PARAGRAAF 1 De studie der oude talen
PARAGRAAF 2 Belangrijkheid van de tekstkritiek
PARAGRAAF 3 Draagwijdte van het decreet van de kerkvergadering van Trente over het gebruik der Vulgaat. Overzetting in moderne talen
PARAGRAAF 1 Hedendaagse stand van de Bijbelstudie
ARTIKEL 2 Uitlegging van de heilige Schrift
PARAGRAAF 1 Belang van de letterlijke zin en het opsporen er van
PARAGRAAF 2 Juist gebruik van de geestelijke zin
PARAGRAAF 3 De studie van de werken van de Vaders en van de voor­naamste schriftverklaarders bevorderen
ARTIKEL 3 Bijzondere plichten van de hedendaagse schriftverklaarders
PARAGRAAF 1 Huidige stand van de exegese
PARAGRAAF 2 Met het eigen karakter van de gewijde schrijver rekening houden
PARAGRAAF 3 Belang van de letterkundige vorm, vooral bij het schrijven van geschiedenis
PARAGRAAF 4 Bevordering van de studie van de Bijbelse oudheden
ARTIKEL 4 Wijze om moeilijke vraagstukken te behandelen
PARAGRAAF 1 Moeilijkheden door de jongste onderzoekingen op gelukkige wijze opgelost
PARAGRAAF 2 Nog niet opgeloste en misschien onoplosbare vraag­stukken
PARAGRAAF 3 Onvermoeid en vol vertrouwen het onderzoekingswerk voortzetten
ARTIKEL 5 Gebruik van de heilige Schrift bij de onderrich­ting der gelovigen
PARAGRAAF 1 De heilige Schrift op verschillende wijzen van nut in de priesterlijke bediening
PARAGRAAF 2 Bijbelonderricht in de seminaries
PARAGRAAF 3 Betekenis der heilige Schrift in deze oorlogstijd: een troost voor de bedroefden; voor allen een weg ter gerechtigheid
HOOFDSTUK 3 Besluit
Opwekking tot allen die de schriftuurstudie be­oefenen

 
 
 

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test