• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

RELATIO FINALIS - SYNODE 2015

(Soort document: Bisschoppensynodes)

24 oktober 2015

INLEIDING
DEEL 1 DE KERK, LUISTEREND NAAR HET GEZIN
EERSTE HOOFDSTUK Het gezin en de antropologisch-culturele context
1 De maatschappelijk-culturele context
2 De religieuze context
3 De antropologische verandering
4 De culturele tegenstellingen
5 Maatschappelijke conflicten en spanningen
6 Broosheid en kracht van het gezin
TWEEDE HOOFDSTUK Het gezin en de maatschappelijk-economische context
1 Het gezin als onvervangbare bron van de maatschappij
2 Politiek ten gunste van het gezin
3 Eenzaamheid en onbestendigheid
4 Economie en gerechtigheid
5 Armoede en uitsluiting
6 Ecologie en gezin
DERDE HOOFDSTUK Gezin, inclusie en maatschappij
1 De derde levensfase
2 Het weduwschap
3 Het laatste seizoen van het leven en rouw in het gezin
4 Personen met bijzondere behoeften
5 Personen die niet gehuwd zijn
6 Migranten, vuchtelingen en vervolgden
7 Enkele bijzondere uitdagingen
8 De kinderen
9 De vrouw
10 De man
11 De jongeren
VIERDE HOOFDSTUK Gezin, affectiviteit en leven
1 Het belang van het affectieve leven
2 De vorming tot de zelfgave
3 Broosheid en onvolwassenheid
4 Techniek en menselijke voortplanting
5 De uitdaging voor de pastoraal
DEEL 2 HET GEZIN IN HET PLAN VAN GOD
EERSTE HOOFDSTUK Het gezin in de heilsgeschiedenis
1 De goddelijke pedagogie
2 Het gezin als beeld van de Drie-eenheid
3 Het gezin in de Heilige Schrift
4 Jezus en het gezin
TWEEDE HOOFDSTUK Het gezin in het leergezag van de Kerk
1 De leer van het Tweede Vaticaans Concilie
2 Paulus VI
3 Johannes Paulus II
4 Benedictus XVI
5 Franciscus
DERDE HOOFDSTUK Het gezin in de christelijke leer
1 Het huwelijk in de scheppingsorde en sacramentele volheid
2 Onontbindbaarheid en vruchtbaarheid van de huwelijksverbintenis
3 De zegeningen van het gezin
4 Waarheid en schoonheid van het gezin
VIERDE HOOFDSTUK Naar de kerkelijke volheid van het gezin
1 De innige band tussen Kerk en gezin
2 De genade van de bekering en van de vervulling
3 De barmhartigheid in het middelpunt van de openbaring
DEEL 3 DE ZENDING VAN HET GEZIN
EERSTE HOOFDSTUK De vorming van het gezin
1 De voorbereiding op het huwelijk
2 De huwelijksviering
3 De eerste jaren van het gezinsleven
4 De vorming van de priesters en andere werkers in de pastoraal
TWEEDE HOOFDSTUK Gezin, voortplanting, opvoeding
1 Het doorgeven van het leven
2 De verantwoordelijkheid voor de voortplanting
3 De waarde van het leven in al zijn fases
4 Adoptie en voogdijschap
5 De opvoeding van de kinderen
DERDE HOOFDSTUK Gezin en pastorale begeleiding
1 Complexe situaties
2 Begeleiding in verschillende situaties
3 Onderscheiding en integratie
VIERDE HOOFDSTUK Gezin en evangelisatie
1 De spiritualiteit van het gezin
2 Het gezin als onderwerp van de pastoraal
3 De relatie met culturen en instellingen
4 Openstaan voor de zending
DEEL 4 SLOT
Gebed om voorspraak van het H. Huisgezin
DEEL 5 BIJLAGE

 
 
 

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test