• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

18 november 1965

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De Openbaring zelf
ARTIKEL 1 Aard en voorwerp van de Openbaring
ARTIKEL 2 De voorbereiding van de evangelische Openbaring
ARTIKEL 3 Christus, de persoonlijke volheid van de Openbaring
ARTIKEL 4 Het aanvaarden van de Openbaring door het geloof
ARTIKEL 5 De geopenbaarde waarheden
HOOFDSTUK 2 Het doorgeven van de goddelijke Openbaring
ARTIKEL 1 De apostelen en hun opvolgers als de verkondigers van het Evangelie
ARTIKEL 2 De heilige Overlevering
ARTIKEL 3 De onderlinge verhouding tussen de heilige Overlevering en de heilige Schrift
ARTIKEL 4 De verhouding van Overlevering en Schrift tot de gehele Kerk en het Leerambt
HOOFDSTUK 3 De goddelijke inspiratie van de heilige Schrift, en de Schriftverklaring
ARTIKEL 1 De inspiratie en de waarheid van de heilige Schrift
ARTIKEL 2 De methode van Schriftverklaring
ARTIKEL 3 Het "afdalen" van God
HOOFDSTUK 4 Het Oude Testament
ARTIKEL 1 De heilsgeschiedenis in de boeken van het Oude Testament
ARTIKEL 2 Het belang van het Oude Testament voor de christenen
ARTIKEL 3 De eenheid van de beide Testamenten
HOOFDSTUK 5 Het Nieuwe Testament
ARTIKEL 1 De verhevenheid van het Nieuwe Testament
ARTIKEL 2 De apostolische oorsprong van de Evangelies
ARTIKEL 3 Het historische karakter van de Evangelies
ARTIKEL 4 De andere geschriften van het Nieuwe Testament
HOOFDSTUK 6 De heilige Schrift in het leven van de Kerk
ARTIKEL 1 De verering van de Kerk voor de heilige Schrift
ARTIKEL 2 Aanbeveling van nauwkeurige vertalingen
ARTIKEL 3 De apostolische taak van de katholieke geleerden
ARTIKEL 4 Het belang van de heilige Schrift voor de theologie
ARTIKEL 5 Aansporing tot het lezen van de heilige Schrift
HOOFDSTUK 7 Slot
HOOFDSTUK 8 Uit de akten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie

 
 
 

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 19 november 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test