• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie

(Soort document: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)

Francis Kardinaal Arinze - 25 maart 2004

Voorwoord
HOOFDSTUK 1 De regeling van de heilige liturgie
ARTIKEL 1 De diocesane bisschop, hogepriester van zijn kudde
ARTIKEL 2 De bisschoppenconferentie
ARTIKEL 3 De priesters
ARTIKEL 4 De diakens
HOOFDSTUK 2 De deelname van de christengelovige leken aan de viering van de Eucharistie
ARTIKEL 1 De actieve en bewuste deelname
ARTIKEL 2 De taken van christengelovige leken bij de viering van de heilige Mis
HOOFDSTUK 3 De juiste viering van de heilige Mis
ARTIKEL 1 De materie van de heilige Eucharistie
ARTIKEL 2 Het Eucharistisch Gebed
ARTIKEL 3 De andere delen van de Mis
ARTIKEL 4 Het verbinden van verschillende riten met de viering van de Mis
HOOFDSTUK 4 De heilige Communie
ARTIKEL 1 De gesteltenissen betreffende het ontvangen van de heilige communie
ARTIKEL 2 Het uitdelen van de heilige Communie
ARTIKEL 3 De communie van de priesters
ARTIKEL 4 De communie onder beide gedaanten
HOOFDSTUK 5 Enkele andere zaken die de Eucharistie betreffen
ARTIKEL 1 De plaats van de viering van de heilige Mis
ARTIKEL 2 De verschillende omstandigheden van de heilige Mis
ARTIKEL 3 Het heilig vaatwerk
ARTIKEL 4 De liturgische gewaden
HOOFDSTUK 6 Het bewaren van de allerheiligste Eucharistie en de verering ervan buiten de Mis
ARTIKEL 1 Het bewaren van de allerheiligste Eucharistie
ARTIKEL 2 Enkele vormen van verering van de allerheiligste Eucharistie buiten de Mis
ARTIKEL 3 Processies en eucharistische congressen
HOOFDSTUK 7 Buitengewone taken van lekengelovigen
ARTIKEL 1 De buitengewone bedienaar van de heilige Communie
ARTIKEL 2 De prediking
ARTIKEL 3 Bijzondere vieringen die bij afwezigheid van een priester plaatsvinden
ARTIKEL 4 Zij die uit de clericale staat zijn weggezonden
HOOFDSTUK 8 Middelen en maatregelen tot herstel
ARTIKEL 1 De zwaardere misdrijven
ARTIKEL 2 Ernstige aangelegenheden
ARTIKEL 3 Andere misbruiken
ARTIKEL 4 De diocesane bisschop
ARTIKEL 5 De Apostolische Stoel
ARTIKEL 6 Aanklacht met betrekking tot misbruiken op het gebied van de liturgie
HOOFDSTUK 9 Slotwoord

 
 
 

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 24 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test