• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde

(Soort document: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek)

H. Paus Johannes XXIII - 11 april 1963

INLEIDING
ARTIKEL 1 De orde in het heelal
ARTIKEL 2 De orde onder de mensen
DEEL 1 DE ORDE ONDER DE INDIVIDUELE MENSEN
ARTIKEL 1 Ieder menselijk wezen is een persoon, subject van rechten en plichten
HOOFDSTUK 1 De rechten
ARTIKEL 1 Het recht op het leven en op een menswaardig bestaan
ARTIKEL 2 Rechten met betrekking tot de morele en culturele waarden
ARTIKEL 3 Het recht, God te eren volgens de eis van het goed geweten
ARTIKEL 4 Het recht op de vrije keuze van een levensstaat
ARTIKEL 5 Rechten met betrekking tot het economisch leven
ARTIKEL 6 Het recht van vereniging en associatie
ARTIKEL 7 Het recht van emigratie en immigratie
ARTIKEL 8 Rechten van politieke aard
HOOFDSTUK 2 De plichten
ARTIKEL 1 Noodzakelijk verband tussen rechten en plichten in dezelfde persoon
ARTIKEL 2 Wederkerigheid van rechten en plichten tussen verschillende personen
ARTIKEL 3 Onderlinge samenwerking
ARTIKEL 4 Verantwoordelijkheidsbesef
ARTIKEL 5 Samenleving in waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid
ARTIKEL 6 Een zedelijke orde, waarvan de ware God de objectieve grondslag is
ARTIKEL 7 De tekenen van de tijd
DEEL 2 BETREKKINGEN TUSSEN DE INDIVIDUEN EN HET OPENBAAR GEZAG BINNEN IEDERE POLITIEKE GEMEENSCHAP
ARTIKEL 1 De noodzakelijkheid van het gezag en de goddelijke oorsprong
ARTIKEL 2 De verwezenlijking van het algemeen welzijn
ARTIKEL 3 Fundamentele aspecten van het algemeen welzijn
ARTIKEL 4 Taak van de overheid met betrekking tot de rechten en plichten van de persoon
ARTIKEL 5 Harmonische ordening en daadwerkelijke bescherming van de rechten en plichten van de persoon
ARTIKEL 6 De plicht om de rechten van de menselijke persoon te bevorderen
ARTIKEL 7 Evenwicht tussen de twee vormen van interventie van de overheid
ARTIKEL 8 Structuur en functionering van het publiek gezag
ARTIKEL 9 Juridische ordening en moreel besef
ARTIKEL 10 Het deelnemen van de burgers aan het staatsbestuur
ARTIKEL 11 De tekenen van de tijd
DEEL 3 BETREKKINGEN TUSSEN DE POLITIEKE GEMEENSCHAPPEN
ARTIKEL 1 Subjecten van rechten en plichten
ARTIKEL 2 Volgens de waarheid
ARTIKEL 3 Volgens de rechtvaardigheid
ARTIKEL 4 De behandeling van minderheden
ARTIKEL 5 Effectieve solidariteit
ARTIKEL 6 Evenwicht tussen bevolking, land en kapitaal
ARTIKEL 7 Het probleem van de politieke vluchteling
ARTIKEL 8 Ontwapening
ARTIKEL 9 De vrijheid
ARTIKEL 10 De opkomst van de politieke gemeenschappen, die economisch in ontwikkeling zijn
ARTIKEL 11 De tekenen van de tijd
DEEL 4 BETREKKINGEN VAN DE INDIVIDUEN EN DE POLITIEKE GEMEENSCHAPPEN MET DE WERELDGEMEENSCHAP
ARTIKEL 1 Onderlinge afhankelijkheid van de politieke gemeenschappen
ARTIKEL 2 Ontoereikendheid van de huidige organisatie van het publiek gezag voor de verwezenlijking van het universeel algemeen welzijn
ARTIKEL 3 Relatie tussen de historische ontwikkeling van het algemeen welzijn en de structuur en functionering van het publiek gezag
ARTIKEL 4 Een publiek gezag, ingesteld door onderling overleg en niet door geweld opgelegd
ARTIKEL 5 Het universeel algemeen welzijn en de rechten van de persoon
ARTIKEL 6 Het subsidiariteitsbeginsel
ARTIKEL 7 De tekenen van de tijd
DEEL 5 PASTORALE RICHTLIJNEN
ARTIKEL 1 De plicht om deel te nemen aan het publieke leven
ARTIKEL 2 Wetenschappelijke competentie, technische bekwaamheid, professionele specialisatie
ARTIKEL 3 Activiteit als synthese van wetenschappelijke, technische, professionele factoren en geestelijke waarden
ARTIKEL 4 Harmonie tussen geloof en uiterlijke activiteit
ARTIKEL 5 Volledige vorming van de jeugd
ARTIKEL 6 Volhardende toeleg
ARTIKEL 7 Betrekkingen tussen katholieken en niet-katholieken op economisch, sociaal en politiek terrein
ARTIKEL 8 Geleidelijkheid
ARTIKEL 9 Een onmetelijke taak
DEEL 6 SLOT

 
 
 

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test