• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CASTI CONNUBII
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken

(Soort document: Paus Pius XI - Encycliek)

Paus Pius XI - 31 december 1930

INLEIDING
HOOFDSTUK 1 Aanleiding en onderwerp dezer encycliek
HOOFDSTUK 2 Oorsprong en aard van het huwelijk
DEEL 1 DE DRIE GOEDEREN VAN HET WARE HUWELIJK
HOOFDSTUK 1 Samenvatting van die goederen
HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke bespreking van die goederen
ARTIKEL 1 De kinderzegen
PARAGRAAF 1 De kinderen zijn inderdaad het eerste goed van het huwelijk
PARAGRAAF 2 Hoe groot het goed van de kinderzegen is
PARAGRAAF 3 Dit goed omvat ook de opvoeding van de kinderen
PARAGRAAF 4 Een gewichtige gevolgtrekking
ARTIKEL 2 De trouw
PARAGRAAF 1 Waarin de trouw bestaat
PARAGRAAF 2 Wat de trouw inhoudt
SUBPARAGRAAF 1 Eenheid, die zelfs niet in gedachten mag geschonden worden; kuisheid
SUBPARAGRAAF 2 Liefde
SUBPARAGRAAF 3 Orde der liefde, liefdevol gezag, liefdevolle onderdanigheid
SUBPARAGRAAF 4 Recapitulatie
ARTIKEL 3 Het "sacrament"
PARAGRAAF 1 Wat "sacrament" vooreerst inhoudt: de onontbindbaarheid van de huwelijksband
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting van de onontbindbaarheid van het huwelijk
SUBPARAGRAAF 2 Bestaan er uitzonderingen op die onontbindbaarheid?
SUBPARAGRAAF 3 De grond van die onontbindbaarheid: de mystieke betekenis van het huwelijk
SUBPARAGRAAF 4 Het grote nut van de onontbindbaarheid van het huwelijk
PARAGRAAF 2 Wat "sacrament" ten tweede inhoudt: teken en bron van genade
SUBPARAGRAAF 1 Het huwelijk is een waar sacrament
SUBPARAGRAAF 2 De genade van het sacrament vordert de medewerking
HOOFDSTUK 3 Conclusie van het eerste deel van de encycliek
DEEL 2 DWALINGEN EN MISBRUIKEN BETREFFENDE HET HUWELIJK
Inleiding tot dit tweede deel
HOOFDSTUK 1 Dwalingen omtrent oorsprong en aard van het huwelijk
ARTIKEL 1 De fundamentele dwaling: het huwelijk is een louter menselijke instelling
ARTIKEL 2 De gevolgen van die fundamentele dwaling: nieuwe soorten van "huwelijken"
HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke bespreking van de dwalingen en misbrukken betreffende elk van de drie huwelijksgoederen
ARTIKEL 1 Betreffende het eerste huwelijksgoed: de kinderzegen
PARAGRAAF 1 Tegennatuurlijke kinderbeperking
SUBPARAGRAAF 1 De zondigheid der tegennatuurlijke kinderbeperking
SUBPARAGRAAF 2 Ernstige vermaning aan biechtvaders en zielzorgers
SUBPARAGRAAF 3 De redenen, die men ter rechtvaardiging der tegennatuurlijke kinderbeperking aanhaalt, gaan niet op.
PARAGRAAF 2 Het doden van het ongeboren kind
SUBPARAGRAAF 1 Het is een zeer zwaar vergrijp, dat ten onrechte wordt verdedigd
SUBPARAGRAAF 2 Er bestaat geen enkele indicatie, die het rechtstreeks doden van het ongeboren kind wettigt
SUBPARAGRAAF 3 De burgerlijke overheid moet door wetten en straffen het leven van het ongeboren kind beschermen
PARAGRAAF 3 Valse eugenetiek
SUBPARAGRAAF 1 Wat de overdreven eugenetici verlangen: onredelijke huwelijksverboden, sterilisatie
SUBPARAGRAAF 2 Weerlegging van de beweringen der overdreven eugenetici
ARTIKEL 2 Dwalingen en misbruiken betreffende het tweede huwelijksgoed: de trouw
PARAGRAAF 1 Het verdedigen van schuldige vriendschappen
PARAGRAAF 2 Valse emancipatie van de vrouw
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting der drievoudige emancipatie
SUBPARAGRAAF 2 Valsheid en verderfelijkheid van de overdreven emancipatie der vrouw
SUBPARAGRAAF 3 Opmerkingen omtrent de juiste gelijkberechtiging der vrouw
PARAGRAAF 3 Aanval op de ware huwelijksliefde
ARTIKEL 3 Dwalingen en misbruiken betreffende het derde huwelijksgoed: het sacrament
PARAGRAAF 1 De ontwijding van het huwelijk tot een louter burgerlijke zaak
SUBPARAGRAAF 1 Uiteenzetting en gevolgtrekkingen dezer dwaling
SUBPARAGRAAF 2 Weerlegging: het huwelijk is een heilige zaak
SUBPARAGRAAF 3 Verderfelijkheid van het gemengde huwelijk
PARAGRAAF 2 De echtscheiding
SUBPARAGRAAF 1 Leer en eisen der voorstanders van de echtscheiding
SUBPARAGRAAF 2 De katholieke leer over de echtscheiding
SUBPARAGRAAF 3 Onvolledige scheiding is in uiterste gevallen toegestaan
SUBPARAGRAAF 4 Verderfelijkheid der echtscheiding
DEEL 3 MIDDELEN OM HET HUWELIJK IN ERE TE HERSTELLEN
Inleiding tot dit derde deel
HOOFDSTUK 1 Het algemene middel tot herstel van het huwelijk is: de terugkeer tot het goddelijk plan
ARTIKEL 1 Wat het goddelijk plan allereerst vordert: gij onder God en het vlees onder u
ARTIKEL 2 Wat de zielenleiders onder dit opzicht te doen hebben
HOOFDSTUK 2 Middelen ter verwezenlijking van de terugkeer tot het goddelijk plan
ARTIKEL 1 Onderwerping aan de leer en de wetten van de Kerk
ARTIKEL 2 Noodzakelijk onderricht van de gelovigen
ARTIKEL 3 Vaste wil van de echtgenoten om de huwelijkswetten te onderhouden
ARTIKEL 4 Degelijke voorbereiding op het huwelijk
PARAGRAAF 1 De verwijderde voorbereiding: christelijke zelfverloochening, goede opvoeding
PARAGRAAF 2 De naaste voorbereiding, vooral de verstandige keuze van een echtgenoot
ARTIKEL 5 Zorg voor een behoorlijk bestaan
PARAGRAAF 1 Hervorming van de sociale en economische toestanden; behoorlijke lonen
PARAGRAAF 2 Eigen zorg van de toekomstige echtgenoten
PARAGRAAF 3 Hulp van de liefdadigheid
PARAGRAAF 4 Hulp en zorg van de staat inzake liefdadigheid
ARTIKEL 6 Behartiging bij de wetgeving ook van de geestelijke belangen
PARAGRAAF 1 De staat moet ook de geestelijke belangen behartigen
PARAGRAAF 2 Samenwerking van Kerk en staat
PARAGRAAF 3 Een voorbeeld van die samenwerking: het concordaat met Italiƫ
DEEL 4 SLOT
ARTIKEL 1 De verbreiding van de leer van deze encycliek
ARTIKEL 2 Wens en bede van de Paus
ARTIKEL 3 Zegen

 
 
 

Document

Naam: CASTI CONNUBII
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 31 december 1930
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum 0112 (6e druk)
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test