• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie

(Soort document: Bisschoppensynodes)

24 juni 2014

Presentatie en voorwoord
DEEL I DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE VAN HET GEZIN VANDAAG (1-49)
HOOFDSTUK I Gods plan met huwelijk en gezin (1-7)
Het gezin in het licht van het Bijbels gegeven (1-3)
Het gezin in de documenten van de Kerk (4-7)
HOOFDSTUK II De kennis en receptie van de Heilige Schrift en de documenten van de Kerk aangaande huwelijk en gezin (8-19)
De kennis van de Bijbel over het gezin (9-10)
De kennis van de documenten van het leergezag (11)
De noodzaak van deskundige priesters en bedienaren (12)
De verschillende acceptatie van het onderricht van de Kerk (13-14)
Enkele redenen van de moeilijkheid van receptie (15-16)
Het bevorderen van een betere kennis van het leergezag (17-19)
HOOFDSTUK III Het Evangelie van het Gezin en de natuurwet (20-30)
Het verband tussen Evangelie van het gezin en de natuurwet (20)
Het problematisch karakter van de natuurwet vandaag (21-26)
Een praktisch aanvechten van de natuurwet aangaande de verbintenis tussen man en vrouw (27-29)
Een wenselijke vernieuwing van het taalgebruik (30)
HOOFDSTUK IV Het gezin en de roeping van de persoon in Christus (31-48)
Het gezin, de persoon en de maatschappij (31-34)
Naar het beeld van het trinitaire leven (35)
Het Heilig Gezin van Nazaret en de opvoeding tot de liefde (36-38)
Verschil, wederkerigheid en stijl van het gezinsleven (39-42)
Gezin en integrale ontwikkeling (43-44)
De begeleiding van het nieuwe verlangen naar een gezin en de crisis (45-48)
Een voortdurende vorming (49)
DEEL II DE GEZINSPASTORAAL TEN OPZICHTE VAN DE NIEUWE UITDAGINGEN (50-120)
HOOFDSTUK I De gezinspastoraal: de verschillende voorstellen in werking (50-60)
Verantwoordelijkheid van de herders en charismatische gaven in de gezinspastoraal (50)
De voorbereiding op het huwelijk (51-56)
Volksvroomheid en gezinsspiritualiteit (57)
Het ondersteunen van de gezinsspiritualiteit (58)
Het getuigenis van de schoonheid van het gezin (59-60)
HOOFDSTUK II De pastorale uitdagingen aangaande het gezin (61-79)
A De geloofscrisis en het gezin (62-63)
Het pastorale handelen in de geloofscrisis (62-63)
B Kritieke situaties binnen het gezin (64-69)
Moeilijkheden in de relatie / communicatie (64)
Fragmentatie en desintegratie (65)
Geweld en misbruik (66-67)
Verslavingen, media en sociaal netwerk (68-69)
C Druk van buiten het gezin (70-75)
De invloed van het werk op het gezin (70-71)
Het verschijnsel van de migratie en het gezin (72)
Armoede en strijd om het bestaan (73)
Consumisme en individualisme (74)
Tegengestelde getuigenissen in de Kerk (75)
D Enkele bijzondere pastorale situaties (76-79)
Het gewicht van de maatschappelijke verwachtingen aangaande het individu (76)
De invloed van oorlogen (77)
Ongelijkheid van godsdienst (78)
Andere kritieke situaties (79)
HOOFDSTUK III De moeilijke pastorale situaties (80-120)
A Gezinssituaties (80-109)
Het samenleven (81-82)
De feitelijke verbintenissen (83-85)
Zij die gescheiden van elkaar leven, zij die gescheiden zijn, en zij die gescheiden en hertrouwd zijn (86)
Kinderen en alleenstaande ouders (87)
De kindmoeders (88)
Situaties van canonieke ongeordendheid (89-92)
Omtrent het naderen tot de Sacramenten (93-95)
Andere verzoeken (96)
Omtrent hen die gescheiden leven, en hen die gescheiden zijn (97)
Het vereenvoudigen van huwelijksprocessen (98-102)
De zorg voor moeilijke situaties (103-104)
Niet-praktiserenden en niet-gelovigen die om een huwelijk vragen (105-109)
B Omtrent verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht (110-120)
Burgerlijke erkenning (110-112)
De beoordeling van de plaatselijke Kerken (113-115)
Enkele pastorale aanwijzingen (116-119)
Het doorgeven van het geloof aan kinderen bij verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht (120)
DEEL III HET OPENSTAAN VOOR HET LEVEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE OPVOEDING (121-157)
HOOFDSTUK I De pastorale uitdagingen omtrent het openstaan voor het leven (121-131)
Kennis en receptie van het leergezag aangaande het openstaan voor het leven (123-125)
Enkele oorzaken van de moeilijke receptie (126-127)
Pastorale suggesties (128)
Omtrent de sacramentele praktijk (129)
Het bevorderen van een mentaliteit die openstaat voor het leven (130-131)
HOOFDSTUK II De Kerk en het gezin ten overstaan van de uitdaging van de opvoeding (132-157)
A De uitdaging van de opvoeding in het algemeen (132-137)
De uitdaging van de opvoeding en het gezin vandaag (132)
Het doorgeven van het geloof en de christelijke initiatie (133-134)
Enkele specifieke moeilijkheden (135-137)
B De christelijke opvoeding in moeilijke gezinsomstandigheden (138-157)
Een algemeen overzicht van de situatie (139-140)
De verzoeken die tot de Kerk worden gericht (141-145)
De antwoorden van de particuliere Kerken (146-150)
Tijden en wijzen van de christelijke initiatie van de kinderen (151-152)
Andere specifieke moeilijkheden (153)
Enkele pastorale aanwijzingen (154-157)
DEEL IV SLOT

 
 
 

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test