• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 20 november 1947

INLEIDING
DEEL 1 NATUUR, ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE LITURGIE
HOOFDSTUK 1 De Liturgie is openbare eredienst
HOOFDSTUK 2 De Liturgie is uitwendige en inwendige eredienst
HOOFDSTUK 3 De Liturgie is vóór alles een zaak van de hiërarchie van de Kerk
HOOFDSTUK 4 Vooruitgang en ontwikkeling van de Liturgie
HOOFDSTUK 5 De vooruitgang mag niet aan particuliere willekeur worden overgelaten en de oudheid is niet de enige norm
DEEL 2 DE EUCHARISTISCHE EREDIENST
HOOFDSTUK 1 De natuur van het eucharistische offer
HOOFDSTUK 2 De deelname van de gelovigen bij het opdragen van het eucharistisch offer
ARTIKEL 1 De gelovigen moeten deelnemen door zich te verenigen met Christus-priester en met Christus-slachtoffer
ARTIKEL 2 Zij bezitten echter geen priesterlijke macht, daar zij geen bedienaars zijn van Christus en geen middelaars tussen God en het volk.
ARTIKEL 3 Toch wordt tot op zekere hoogte naar waarheid gezegd, dat de gelovigen offeren.
PARAGRAAF 1 De gelovigen offeren
SUBPARAGRAAF 1 Dat blijkt uit de pauselijke documenten, uit de leer van de kerkleraars en uit de gebeden van de Mis zelf
SUBPARAGRAAF 2 Deze waardigheid van de gelovigen heeft haar grond in het sacrament van het doopsel, waardoor zij bestemd worden tot de goddelijke eredienst.
SUBPARAGRAAF 3 De paus verklaart, in welke zin het offeren van de gelovigen moet worden verstaan.
SUBPARAGRAAF 4 Weerlegging van dwalingen
PARAGRAAF 2 De gelovigen zijn zelf slachtoffer
SUBPARAGRAAF 1 De gelovigen moeten zichzelf met Christus offeren.
SUBPARAGRAAF 2 Dit blijkt uit de Liturgie: de priesterwijding, de gebeden van de Mis.
SUBPARAGRAAF 3 De leer van Augustinus en Bellarminus: de Kerk offert en wordt geofferd.
SUBPARAGRAAF 4 Groot is derhalve de waardigheid van de gelovigen.
PARAGRAAF 3 Middelen om de deelname van de gelovigen te bevorderen
SUBPARAGRAAF 1 Verschillende middelen: groter vereniging van gelo­vigen en priester.
SUBPARAGRAAF 2 Niet aan allen past hetzelfde.
SUBPARAGRAAF 3 Een diocesaan comité tot bevordering van het litur­gisch apostolaat.
SUBPARAGRAAF 4 Richtlijnen voor religieuzen.
SUBPARAGRAAF 5 Vóór alles innerlijke eenheid.
HOOFDSTUK 3 De heilige Communie
HOOFDSTUK 4 De aanbidding van de Eucharistie
DEEL 3 HET GODDELIJKE OFFICIE EN HET LITURGISCH JAAR
HOOFDSTUK 1 Het goddelijk officie
HOOFDSTUK 2 De kring van de mysteries
HOOFDSTUK 3 De feestkring van de heiligen
DEEL 4 PRAKTISCHE HERDERLIJKE VERMANINGEN
HOOFDSTUK 1 De oefeningen van godsvrucht mogen niet verwaarloosd worden
HOOFDSTUK 2 De bevordering van liturgische geest en liturgisch apostolaat
DEEL 5 SLOT

 
 
 

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test