• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI

(Soort document: Catechismus-Compendium)

29 november 2010

WOORD VOORAF
DEEL 1 WAT WIJ GELOVEN
EERSTE SECTIE WAAROM WIJ KUNNEN GELOVEN
EERSTE HOOFDSTUK Wij mensen staan open voor God
TWEEDE HOOFDSTUK God komt naar ons mensen toe
DERDE HOOFDSTUK Mensen geven antwoord aan God
TWEEDE SECTIE DE CHRISTELIJKE GELOOFSBELIJDENIS
EERSTE HOOFDSTUK Ik geloof in God de Vader
ARTIKEL 1 Gods voorzienigheid
ARTIKEL 2 De hemel en de hemelse schepselen
ARTIKEL 3 De mens als schepsel
ARTIKEL 4 De val van de mens
TWEEDE HOOFDSTUK Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God
DERDE HOOFDSTUK Ik geloof in de Heilige Geest
ARTIKEL 1 Ik geloof in de heilige, katholieke Kerk
ARTIKEL 2 Ik geloof … in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk
ARTIKEL 3 Ik geloof … in de gemeenschap van de heiligen
ARTIKEL 4 Ik geloof … in de vergeving van de zonden
ARTIKEL 5 Ik geloof … in de verrijzenis van het lichaam
ARTIKEL 6 Ik geloof … in het eeuwige leven
DEEL 2 HOE WIJ DE CHRISTELIJKE GEHEIMEN VIEREN
EERSTE SECTIE GOD GAAT IN HEILIGE TEKENS MET ONS OM
EERSTE HOOFDSTUK God en de heilige liturgie
TWEEDE HOOFDSTUK Hoe wij de mysteries van Christus vieren
TWEEDE SECTIE DE ZEVEN SACRAMENTEN VAN DE KERK
EERSTE HOOFDSTUK De sacramenten van initiatie
ARTIKEL 1 Het Sacrament van de Doop
ARTIKEL 2 Het Sacrament van het Vormsel
ARTIKEL 3 Het Sacrament van de Eucharistie
TWEEDE HOOFDSTUK De sacramenten van genezing
ARTIKEL 1 Het Sacrament van Boete en Verzoening
ARTIKEL 2 Het Sacrament van de Ziekenzalving
DERDE HOOFDSTUK De Sacramenten van gemeenschap en zending
ARTIKEL 1 Het Sacrament van de Wijding
ARTIKEL 2 Het Sacrament van het Huwelijk
VIERDE HOOFDSTUK Andere liturgische vieringen
DEEL 3 HOE WIJ IN CHRISTUS HET WARE LEVEN VINDEN
EERSTE SECTIE WAARTOE WIJ OP AARDE ZIJN, WAT WIJ MOETEN DOEN EN HOE GODS HEILIGE GEEST ONS DAARBIJ HELPT
EERSTE HOOFDSTUK De waarde van de mens
TWEEDE HOOFDSTUK De mensengemeenschap
DERDE HOOFDSTUK De Kerk
TWEEDE SECTIE DE TIEN GEBODEN
EERSTE HOOFDSTUK 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht'
ARTIKEL 1 Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God.Vereer naast mij geen andere goden!
ARTIKEL 2 Het tweede gebod: Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet!
ARTIKEL 3 Het derde gebod: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag!
TWEEDE HOOFDSTUK 'Heb uw naaste lief als uzelf'
ARTIKEL 4 Het vierde gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder!
ARTIKEL 5 Het vijfde gebod: Gij zult niet doden
ARTIKEL 6 Het zesde gebod: Pleeg geen overspel
ARTIKEL 7 Het zevende gebod: Steel niet
ARTIKEL 8 Het achtste gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af!
ARTIKEL 9 Het negende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste
ARTIKEL 10 Het tiende gebod: Gij zult uw zinnen niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort
DEEL 4 HOE WIJ KUNNEN BIDDEN
EERSTE SECTIE HET GEBED IN HET CHRISTELIJK LEVEN
EERSTE HOOFDSTUK Bidden: hoe God ons zijn nabijheid schenkt
TWEEDE HOOFDSTUK De bronnen van het gebed
DERDE HOOFDSTUK De weg van het bidden
TWEEDE SECTIE HET GEBED VAN DE HEER: HET ONZE VADER
DEEL 5 DEFINITIES

 
 
 

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test