• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)

H. Paus Johannes Paulus II - 7 december 1990

Inleiding
HOOFDSTUK 1 Jezus Christus de enige redder
ARTIKEL 1 ”Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh. 14, 6)
ARTIKEL 2 Het geloof in Christus is een aanbod aan de vrijheid van de mens
ARTIKEL 3 De Kerk teken en instrument van heil
ARTIKEL 4 Het heil wordt alle mensen aangeboden
ARTIKEL 5 “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken” (Hand. 4, 20)
HOOFDSTUK 2 Het Rijk van God
ARTIKEL 1 Christus stelt het Rijk tegenwoordig
ARTIKEL 2 Kenmerken en eisen van het Rijk
ARTIKEL 3 In de Verrezene wordt het Rijk vervuld en verkondigd
ARTIKEL 4 Het Rijk, Christus en de Kerk
ARTIKEL 5 De Kerk in dienst van het Rijk
HOOFDSTUK 3 De Heilige Geest Protagonist van de Missie
ARTIKEL 1 De zending “tot het uiteinde der aarde” (Hand. 1, 8)
ARTIKEL 2 De Geest geleidt de zending
ARTIKEL 3 De Geest maakt heel de Kerk missionerend
ARTIKEL 4 De Geest is in iedere tijd en op iedere plaats aanwezig en werkzaam
ARTIKEL 5 De missieactiviteit staat pas aan haar begin
HOOFDSTUK 4 De onmetelijke horizonten van de missie ad gentes
ARTIKEL 1 Een complex godsdienstig kader dat in beweging is
ARTIKEL 2 De missie ad gentes behoudt haar waarde
ARTIKEL 3 Naar alle volken ondanks de moeilijkheden
ARTIKEL 4 De ruimten van de missie ad gentes
ARTIKEL 5 Trouw aan Christus en bevordering van de vrijheid van de mens
ARTIKEL 6 De aandacht richten op het Zuiden en het Oosten
HOOFDSTUK 5 De wegen van de Missie
ARTIKEL 1 De eerste vorm van evangelisatie is het getuigenis
ARTIKEL 2 De eerste prediking van Christus de Heiland
ARTIKEL 3 Bekering en Doopsel
ARTIKEL 4 De bekering tot Christus is nauw verbonden met de Doop
ARTIKEL 5 Vorming van plaatselijke kerken
ARTIKEL 6 De “kerkelijke basisgemeenschappen” een kracht voor de evangelisatie
ARTIKEL 7 Het Evangelie gestalte geven in de culturen van de volkeren
ARTIKEL 8 De dialoog met de broeders van andere godsdiensten
ARTIKEL 9 De ontwikkeling bevorderen door de gewetens op te voeden
ARTIKEL 10 De liefde bron en maatstaf voor de missie
HOOFDSTUK 6 De verantwoordelijken en de medewerkers aan de zielzorg in de missie
ARTIKEL 1 De eerst verantwoordelijken van de missieactiviteit
ARTIKEL 2 Missionarissen en instituten “ad gentes
ARTIKEL 3 Diocesane priesters voor de universele zending
ARTIKEL 4 De vruchtbaarheid van het godgewijde leven voor de missie
ARTIKEL 5 Alle leken zijn missionaris krachtens het Doopsel
ARTIKEL 6 Het werk van de catechisten en de verscheidenheid van de taken
ARTIKEL 7 De Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de andere structuren voor de missieactiviteit
HOOFDSTUK 7 De medewerking aan de missieactiviteit
ARTIKEL 1 Gebed en offer voor de missionarissen
ARTIKEL 2 “Hier ben ik, Heer, zend mij!” (Jes. 6, 8)
ARTIKEL 3 “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20, 35)
ARTIKEL 4 Nieuwe vormen van samenwerking voor de missie
ARTIKEL 5 Bezieling en vorming van het volk Gods voor de missie
ARTIKEL 6 De primaire verantwoordelijkheid van de Pauselijke Missiewerken
ARTIKEL 7 Niet alleen geven aan de missie, maar ook ontvangen van de missie
ARTIKEL 8 God bereidt een nieuwe lente van het Evangelie voor
HOOFDSTUK 8 De missionaire spritualiteit
ARTIKEL 1 Zich laten leiden door de Geest
ARTIKEL 2 Leven uit het mysterie van Christus die gezonden is
ARTIKEL 3 De Kerk en de mensen liefhebben zoals Jezus hen heeft liefgehad
ARTIKEL 4 De echte missionaris is de heilige
HOOFDSTUK 9 Besluit

 
 
 

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test