• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 4 augustus 1879

INLEIDING: DE TAAK VAN DE KERK
ARTIKEL 1 Behoud van de door Christus geopenbaarde leer
ARTIKEL 2 Waakzaamheid ten opzichte van de wijsbegeerte
DEEL 1 GROOT BELANG VAN DE BEOEFENING VAN DE WIJSBEGEERTE
SECTIE 1 GEVOLGEN VAN DE VALSE WIJSBEGEERTE
SECTIE 2 BELANG VAN DE WARE WIJSBEGEERTE VOOR DE GEOPENBAARDE LEER
Probleemstelling en verdeling
ARTIKEL 1 De ware wijsbegeerte als wegbereiding tot de aanvaarding van de geopenbaarde leer
PARAGRAAF 1 In het algemeen
PARAGRAAF 2 In het bijzonder: de grondslagen van het geloof
ARTIKEL 2 De ware wijsbegeerte als hulp in de kennis van de geopenbaarde leer
PARAGRAAF 1 Om de synthese tot stand te brengen
PARAGRAAF 2 Om nauwkeuriger inzicht te verkrijgen
PARAGRAAF 3 De ware wijsbegeerte ter verdediging van de geopenbaarde leer
SECTIE 3 VERHOUDING VAN DE WIJSBEGEERTE TOT DE GEOPENBAARDE LEER
ARTIKEL 1 Met betrekking tot de strikte geheimen
ARTIKEL 2 Met betrekking tot de waarheden, die ook tot het gebied van de wijsbegeerte behoren
PARAGRAAF 1 Onafhankelijkheid
PARAGRAAF 2 Onrechtstreekse onderschikking
DEEL 2 DE WARE WIJSBEGEERTE IN DIENST VAN DE GEOPENBAARDE LEER
HISTORISCH OVERZICHT
PARAGRAAF 1 De oude wijsgeren en de oudste kerkvaders
PARAGRAAF 2 De Griekse Apologeten
PARAGRAAF 3 De leraars van Alexandrië
PARAGRAAF 4 De Latijnse apologeten
PARAGRAAF 5 De grote Griekse Vaders
PARAGRAAF 6 De grootste Latijnse kerkvader: St. Augustinus
PARAGRAAF 7 Het einde van de tijd van de kerkvaders
PARAGRAAF 8 De scholastieken en hun taak
DEEL 3 DE H. THOMAS, DE GROOTMEESTER IN DE VERBINDING VAN GEOPENBAARDE LEER EN WIJSBEGEERTE
SECTIE 1 DE GROTE FIGUUR VAN DE H. THOMAS
ARTIKEL 1 Zijn betrekking tot zijn voorgangers
ARTIKEL 2 Zijn geestelijk portret en zijn werk
ARTIKEL 3 Zijn betekenis voor lateren
ARTIKEL 4 Rede en openbaring bij de H. Thomas
SECTIE 2 DE H. THOMAS IN HET OORDEEL VAN DE KERK
ARTIKEL 1 Van de geleerden
ARTIKEL 2 In de kloosterorden
ARTIKEL 3 In de universiteiten
ARTIKEL 4 Door de pausen aanbevolen
ARTIKEL 5 Door de Concilies aanbevolen
SECTIE 3 DE H. THOMAS IN HET OORDEEL VAN TEGENSTANDERS
DEEL 4 HERSTEL VAN DE WIJSBEGEERTE VAN DE H. THOMAS
SECTIE 1 HET VERVAL VAN DE WIJSBEGEERTE
ARTIKEL 1 De H. Thomas werd verlaten
ARTIKEL 2 Verval van de wijsbegeerte onder niet-katholieken
ARTIKEL 3 Verval ook onder de katholieken
ARTIKEL 4 Vandaar ook verval van de godgeleerdheid
SECTIE 2 DE THOMISTISCHE HERSTELBEWEGING
ARTIKEL 1 Lof aan de pioniers
ARTIKEL 2 Redenen tot dit herstel
PARAGRAAF 1 De vorming van geestelijkheid en lekenwereld
PARAGRAAF 2 De houding tegenover ongelovigen
PARAGRAAF 3 Het welzijn van de maatschappij
PARAGRAAF 4 Het belang voor geheel de cultuur
PARAGRAAF 5 Het belang voor de natuurwetenschap in het bijzonder
ARTIKEL 3 De geest van het herstelde thomisme
PARAGRAAF 1 Openstaan voor alle waarheid
PARAGRAAF 2 Niet kritiekloos tegenover de scholastiek
PARAGRAAF 3 Thomistische vorming van jongeren
PARAGRAAF 4 Uit de echte bronnen
DEEL 5 BESLUIT
PARAGRAAF 1 Aansporing tot gebed
PARAGRAAF 2 Zegen

 
 
 

Document

Naam: AETERNI PATRIS
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 4 augustus 1879
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0128-3141
Vert.: Dr. H. Boelaars C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test