• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 14 september 1995

Inleiding
PARAGRAAF 1 Het concilie
PARAGRAAF 2 Het symposium van de Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar
PARAGRAAF 3 De bijeenroeping van de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode
PARAGRAAF 4 Een genadevol gebeuren
PARAGRAAF 5 Tot wie de exhortatie bedoeld is
PARAGRAAF 6 Opzet van de exhortatie
HOOFDSTUK 1 Een historisch kerkelijk gebeuren
PARAGRAAF 1 Geloofsbelijdenis
PARAGRAAF 2 Synode van opstanding, synode van hoop
PARAGRAAF 3 Affectieve en effectieve collegialiteit
PARAGRAAF 4 In volle communio met de gehele kerk
PARAGRAAF 5 Een duidelijke en geloofwaardige boodschap
PARAGRAAF 6 De familie van God in het synodaal proces
PARAGRAAF 7 God wil Afrika redden
HOOFDSTUK 2 De kerk in Afrika
ARTIKEL 1 Korte geschiedenis van de evangelisering van het Afrikaans werelddeel
PARAGRAAF 1 Eerste fase
PARAGRAAF 2 Tweede fase
PARAGRAAF 3 Derde fase
PARAGRAAF 4 Hulde aan de missionarissen
PARAGRAAF 5 Worteling en groei van de kerk
PARAGRAAF 6 Wat is er van Afrika geworden?
PARAGRAAF 7 Positieve waarden van de Afrikaanse cultuur
PARAGRAAF 8 Enige keuzes van de Afrikaanse volkeren
ARTIKEL 2 Huidige problemen van de kerk in Afrika
PARAGRAAF 1 Evangelisering op dieper niveau
PARAGRAAF 2 Het overwinnen van verdeeldheden
PARAGRAAF 3 Huwelijk en roepingen
PARAGRAAF 4 Sociale en politieke moeilijkheden
PARAGRAAF 5 De oprukkende massamedia
ARTIKEL 3 Vorming van hen die met de evangelisering belast zijn
HOOFDSTUK 3 Evangelisering en inculturatie
PARAGRAAF 1 Zending van de kerk
PARAGRAAF 2 Verkondiging
PARAGRAAF 3 Dringende noodzaak van de inculturatie
PARAGRAAF 4 Theologische grondslagen
PARAGRAAF 5 Criteria voor en gebieden van inculturatie
PARAGRAAF 6 De kerk als familie van God
PARAGRAAF 7 Gebieden waarop de inculturatie van toepassing is
PARAGRAAF 8 Dialoog
PARAGRAAF 9 Integrale menselijke ontwikkeling
PARAGRAAF 10 Stem worden voor hen die geen stem hebben
PARAGRAAF 11 Sociale communicatiemiddelen
HOOFDSTUK 4 Op weg naar het derde millennium van de christenheid
ARTIKEL 1 De hedendaagse uitdagingen
PARAGRAAF 1 De noodzaak van het doopsel
PARAGRAAF 2 Dringende noodzaak van de evangelieverkondiging
PARAGRAAF 3 Belang van de vorming
PARAGRAAF 4 Verdieping van het geloof
PARAGRAAF 5 De kracht van het getuigenis
PARAGRAAF 6 Integratie van het geloof in de cultuur
PARAGRAAF 7 Een verzoenende gemeenschap
ARTIKEL 2 Het gezin
PARAGRAAF 1 Het gezin evangeliseren
PARAGRAAF 2 De Heilige Familie als voorbeeld
PARAGRAAF 3 Waardigheid en rol van de man en de vrouw
PARAGRAAF 4 Waardigheid en rol van het huwelijk
PARAGRAAF 5 Het Afrikaans gezin redden
PARAGRAAF 6 Het gezin dat open staat naar de maatschappij
HOOFDSTUK 5 'U zult mijn getuigen zijn in Afrika'
ARTIKEL 1 Wie het evangelie verkondigen
PARAGRAAF 1 Levende kerkelijke gemeenschappen
PARAGRAAF 2 Leken
PARAGRAAF 3 Catechisten
PARAGRAAF 4 Gezin
PARAGRAAF 5 Jongeren
PARAGRAAF 6 Godgewijde mannen en vrouwen
PARAGRAAF 7 Toekomstige priesters
PARAGRAAF 8 Diakens
PARAGRAAF 9 Priesters
PARAGRAAF 10 Bisschoppen
ARTIKEL 2 Structuren voor de evangelieverkondiging
PARAGRAAF 1 Parochies
PARAGRAAF 2 Bewegingen en verenigingen
PARAGRAAF 3 Scholen
PARAGRAAF 4 Universiteiten en hogescholen
PARAGRAAF 5 Materiële middelen
HOOFDSTUK 6 Opbouwen van het Rijk van God
Inleiding
PARAGRAAF 1 Rijk van gerechtigheid en vrede
PARAGRAAF 2 Kerkelijk aspect van het getuigenis
PARAGRAAF 3 Het zout der aarde
PARAGRAAF 4 Samenwerking met andere gelovigen
PARAGRAAF 5 Een goed beheer van de openbare aangelegenheden
PARAGRAAF 6 De opbouw van de natie
PARAGRAAF 7 De weg van het recht
PARAGRAAF 8 Beheer van het gemeenschappelijk erfgoed
PARAGRAAF 9 Het internationaal aspect
ARTIKEL 1 Enige zorgwekkende problemen
PARAGRAAF 1 De jeugd weer hoop geven
PARAGRAAF 2 De aids-plaag
PARAGRAAF 3 ‘Smeedt uw zwaarden om tot ploegscharen’ (Jes 2, 4): nooit meer oorlog!
PARAGRAAF 4 Vluchtelingen en ontheemden
PARAGRAAF 5 De last van de internationale schulden
PARAGRAAF 6 Waardigheid van de Afrikaanse vrouw
ARTIKEL 2 Het verkondigen van de Blijde Boodschap
PARAGRAAF 1 Christus navolgen, de Verkondiger bij uitstek
PARAGRAAF 2 Traditionele vormen van communicatie
PARAGRAAF 3 Evangelisering van de wereld van de media
PARAGRAAF 4 Gebruik van de sociale communicatiemiddelen
PARAGRAAF 5 Samenwerking en coördinatie bij de media
HOOFDSTUK 7 'U zult mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde'
PARAGRAAF 1 Bereid tot missie
PARAGRAAF 2 Organisch samenhangende pastorale saamhorigheid
PARAGRAAF 3 Heiligheid en missie
PARAGRAAF 4 De solidariteit in praktijk brengen
HOOFDSTUK 8 Conclusie
PARAGRAAF 1 Op weg naar een nieuw christelijk millennium
PARAGRAAF 2 Gebed tot Maria, moeder van de kerk

 
 
 

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 maart 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test