• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera

(Soort document: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)

21 januari 1981

VOORWOORD (1-10)
I DE GRONDBEGINSELEN VAN DE LITURGISCHE VIERING VAN HET WOORD GODS (1-10)
1 Enige voorafgaande opmerkingen (1-3)
A Het belang van het Woord Gods in de liturgische viering (1)
B De benamingen van het Woord Gods (2)
C De liturgische betekenis van het Woord Gods (3)
2 De liturgische viering van het Woord Gods (4-6)
A Het eigen kenmerk van het Woord Gods in de liturgie (4)
B Het Woord Gods in de heilseconomie (5)
C Het Woord Gods in de deelname van de gelovigen aan de liturgie (6)
3 Het Woord Gods in het leven van het "verbondsvolk" (7-10)
A Het Woord Gods in het leven van de Kerk (7)
B Het Woord Gods in de uitleg van de Kerk (8)
C Het verband tussen het verkondigde Woord Gods en de werking van de Heilige Geest (9)
D De nauwe samenwerking tussen het Woord Gods en het mysterie van de Eucharistie (10)
1 HET WOORD GODS IN DE EUCHARISTIEVIERING (11-57)
II DE DIENST VAN HET WOORD BINNEN DE EUCHARISTIEVIERING (11-37)
1 De bestanddelen van de dienst van het Woord en hun riten (11-31)
A De Schriftlezingen (12-18)
B De responsoriale psalm (19-22)
C De acclamatie vóór de lezing van het Evangelie (23)
D De homilie (24-27)
E Het stilzwijgen (28)
F De geloofsbelijdenis (29)
G De voorbede of het gebed van de gelovigen (30-31)
2 Bijdragen tot een goede viering van de dienst van het Woord (32-37)
A De plaats voor de verkondiging van het Woord Gods (32-34)
B De boeken om het Woord Gods in de liturgie te verkondigen (35-37)
III TAKEN EN FUNCTIES BIJ DE DIENST VAN HET WOORD BINNEN DE EUCHARISTIEVIERING (38-57)
1 De taak van de voorganger bij de Dienst van het Woord (38-43)
2 De taak van de gelovigen in de Dienst van het Woord (44-48)
3 De functies in de Dienst van het Woord (49-57)
2 DE STRUCTUUR VAN DE ORDO LECTIONUM MISSAE (58-125)
IV DE ALGEMENE ORDENING VAN DE LEZINGEN BIJ DE EUCHARISTIEVIERING (58-91)
1 Het pastorale doel van de Ordo lectionum Missae (58-63)
2 De beginselen van deze uitgave van de Ordo lectionum Missae (64-77)
A De keuze van de teksten (65)
B De ordening van de lezingen voor zon- en feestdagen (66-68)
C De ordening van de lezingen voor de weekdagen (69)
D De lezingen voor de vieringen van de heiligen (70-71)
E De lezingen voor de Missen bij de liturgie van Sacramenten, voor verschillende noden, voor Votiefmissen en Missen voor overledenen (72)
F De voornaamste criteria van de keuze en de rangschikking van de lezingen (73-77)
3 De beginselen waarmee men rekening moet houden bij het gebruik van de Ordo lectionum Missae (78-91)
A De mogelijkheid om bepaalde teksten zelf te kiezen (78-88)
B De responsoriale psalm en de acclamatie vóór de lezing van het Evangelie (89-91)
V BESCHRIJVING VAN DE ORDO LECTIONUM (92-110)
1 De Advent (93-94)
2 De Kersttijd (95-96)
3 De Veertigdagentijd (97-98)
4 Het Paastriduum en de Paastijd (99-102)
5 De tijd door het jaar (103-110)
A De ordening en keuze van de teksten (103-104)
B De lezingen op de zondagen (105-107)
C De lezingen op de hoogfeesten van de Her door het jaar (108)
D De lezingen op weekdagen (109-110)
VI AANPASSINGEN, VERTALINGEN IN DE VOLKSTAAL EN TOEVOEGINGEN BIJ DE ORDO LECTIONUM (111-125)
1 Aanpassingen en vertalingen (111-118)
2 De toevoegingen bij de afzonderlijke lezingen (119-125)
A De tekstverwijzing (119-122)
B De ondertitel (123)
C De beginwoorden (124)
D De slotacclamatie (125)
3 TABELLEN

 
 
 

Document

Naam: ORDO LECTIONUM MISSAE
Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 21 januari 1981
Copyrights: © Uitgave Tijdschrift voor Liturgie / Abdij Affligem
Vert.: Drs. A. Hollaardt o.p.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test