• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota

(Soort document: Paus Pius XII - Toespraak)

Paus Pius XII - 6 oktober 1946

Inleiding
PARAGRAAF 1 Aansluiting bij de toespraak van het vorig jaar
PARAGRAAF 2 Samenvatting van deze toespraak
PARAGRAAF 3 Het vorwerp van de kerkelijke ne de burgerlijke rechtspraak
HOOFDSTUK 1 De bescherming van het geloof
PARAGRAAF 1 De rechtbank ter bescherming van het geloof is een wettig orgaan van het kerkelijk gezag
PARAGRAAF 2 Moderne afkeer van deze rechtbank
PARAGRAAF 3 De moderne onverschilligheid in geloofszaken. Het beginsel van verdraagzaamheid
PARAGRAAF 4 De Kerk wijst de gedwongen bekeringen af
PARAGRAAF 5 Protest tegen een beschuldiging van de kant van Joego-Salvië
PARAGRAAF 6 De tekst van het pro-memoria van 25 januari 1942
PARAGRAAF 7 Het recht van de Kerk, misdrijven tegen het geloof te straffen
HOOFDSTUK 2 De bescherming van het huwelijk
PARAGRAAF 1 Het huwelijk is iets heiligs
PARAGRAAF 2 Bevoegdheid van staat en Kerk omtrent het huwelijk
PARAGRAAF 3 Bevoegdheid van de Rota hieromtrent
PARAGRAAF 4 Bezorgdheid van de paus over het groeiend aantal huwelijksprocessen
PARAGRAAF 5 Het verval van het huwelijksleven een gevolg van de oorlogen
PARAGRAAF 6 Medelijden, hulp en toegevendheid van de Kerk
PARAGRAAF 7 Voorwaarden voor een verbetering van een huwelijks gezinsleven
PARAGRAAF 8 De taak van de leden van de Rota en de juiste opvatting er van
HOOFDSTUK 3 Het H. Officie
PARAGRAAF 1 De gestrengheid van zijn procedure
PARAGRAAF 2 Ondanks de noodzakelijke geheimhouding is een . rechtvaardige uitspraak gewaarborgd
HOOFDSTUK 4 Slot en zegen

 
 
 

Document

Naam: ECCO CHE GIà
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 oktober 1946
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0756, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test