• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie

(Soort document: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen)

Msgr. Martin J. O'Connor - 23 mei 1971

INLEIDING
DEEL 1 DE SOCIALE COMMUNICATIEMIDDELEN IN CHRISTELIJK PERSPECTIEF; LEERSTELLIGE BEGINSELEN
DEEL 2 DE SOCIALE COMMUNICATIEMIDDELEN ALS FACTOR VAN MENSELIJKE ONTWIKKELING
EERSTE HOOFDSTUK De rol van de communicatiemiddelen in de samenleving
ARTIKEL 1 De openbare mening
ARTIKEL 2 Het recht om voorlichting te ontvangen en te geven
PARAGRAAF 1 Bronnen en overdracht van voorlichting
PARAGRAAF 2 De vrijheid van communicatie
ARTIKEL 3 Opvoeding, cultuur en vrije tijd
ARTIKEL 4 De kunst
ARTIKEL 5 De reclame
TWEEDE HOOFDSTUK De ideale voorwaarden voor een juiste exploitatie van de sociale communicatiemiddelen
ARTIKEL 1 De vorming
PARAGRAAF 1 Het publiek
PARAGRAAF 2 De communicatieleiders
ARTIKEL 2 Kansen en plichten
PARAGRAAF 1 De communicatieleiders
PARAGRAAF 2 Het publiek
ARTIKEL 3 De samenwerking
PARAGRAAF 1 Tussen de burgers en de overheid
PARAGRAAF 2 Op internationaal vlak
PARAGRAAF 3 Tussen alle christenen, gelovigen en mensen van goede wil
DEEL 3 DE ACTIVITEIT VAN DE KATHOLIEKEN OP HET GEBIED VAN DE COMMUNICATIEMIDDELEN
EERSTE HOOFDSTUK De diensten die de katholieken aan de sociale communicatie verlenen
TWEEDE HOOFDSTUK Het belang van de communicatiemiddelen voor de katholieken
ARTIKEL 1 De openbare mening en de nauwe, onderlinge communicatie in het leven van de Kerk
PARAGRAAF 1 De binnenkerkelijke dialoog
PARAGRAAF 2 De dialoog tussen Kerk en wereld
ARTIKEL 2 Het nut van de communicatiemiddelen voor de verbreiding van het evangelie
DERDE HOOFDSTUK Rol en werkzaamheid van de katholieken bij elk van de media
ARTIKEL 1 De pers
ARTIKEL 2 De film
ARTIKEL 3 Radio en televisie
ARTIKEL 4 Het toneel
VIERDE HOOFDSTUK Uitrusting, personeel en organisatie
DEEL 4 NAWOORD

 
 
 

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test