• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente

(Soort document: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief)

H. Paus Paulus VI - 4 november 1963

Inleiding
HOOFDSTUK 1 De seminaries
ARTIKEL 1 Historische precedenten van de oprichting van de seminaries
ARTIKEL 2 Motieven voor de oprichting van de seminaries
ARTIKEL 3 De oprichting van de seminaries door het concilie van Trente
ARTIKEL 4 Betekenis van de seminaries in de geschiedenis van Kerk en maatschappij
PARAGRAAF 1 Betekenis voor de Kerk
PARAGRAAF 2 Betekenis voor de maatschappij
ARTIKEL 5 De actuele betekenis van de seminaries
HOOFDSTUK 2 De roeping tot het priesterschap
ARTIKEL 1 Het scheppen van een gunstige sfeer voor het ontluiken van priesterroepingen
ARTIKEL 2 Het wezen van de roeping, Haar eerste bron: God. Plicht tot gebed
ARTIKEL 3 Noodzaak en plicht van een tijdige zorg voor de roeping
ARTIKEL 4 Priesterroeping en de juiste bedoeling
ARTIKEL 5 De morele zekerheid van de priesterroeping en de roepstem van de bisschop
ARTIKEL 6 Andere noodzakelijke factoren voor de rijpheid van de roeping
ARTIKEL 7 Gevaren en afdwalingen
ARTIKEL 8 Het geneesmiddel: het cultiveren van de natuurlijke en bovennatuurlijke deugden
ARTIKEL 9 Een harmonisch samengaan van de vorming tot mens, christen en priester
ARTIKEL 10 Vorming tot offervaardigheid en tot navolging van Christus
ARTIKEL 11 Samenwerking tussen overste en docenten van het seminarie
ARTIKEL 12 De wetenschappelijke vorming
ARTIKEL 13 Deelname aan het diocesane leven
ARTIKEL 14 Grote heiligheid
ARTIKEL 15 Waardering en aansporing
ARTIKEL 16 Aansporing tot de seminaristen
ARTIKEL 17 Slot en zegen

 
 
 

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test