• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Katholieken van de Verenigde Staten! Terwijl U Uw eigen wettige instellingen ontwikkelt, neemt U ook deel aan de zaken van de natie binnen het kader van instituties en organisaties die voortkomen uit de gemeenschappelijke geschiedenis van de natie en van Uw gemeenschappelijke activiteiten. Dat doet U hand in hand met Uw medeburgers van alle geloven en godsdiensten. Bij al deze inspanningen is van wezenlijk belang Uw eenheid onder leiding van de bisschoppen, wanneer de waarheid van de mens zijn waardigheid en zijn onvervreemdbare rechten, verdiept, verkondigd en daadwerkelijk bevorderd willen worden; een waarheid die de Kerk in de Openbaring ontvangt en in haar sociale leer in het licht van het Evangelie onophoudelijk ontplooit. Deze overtuigingen die allen delen, zijn echter geen kant-en-klaar-model voor de maatschappij Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971), 42. Het behoort vooral tot de taak van de leken ze in de praktijk in concrete plannen om te zeggen, prioriteiten te stellen en modellen te ontwikkelen die geschikt zijn het echte welzijn van de mensen te bevorderen. De pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
, zegt dat

“de leken van de priesters licht en geestelijke kracht mogen verwachten. Maar laten zij toch niet mensen, dat hun herders steeds zo deskundig zijn, dat zij bij elke voorkomende, zelfs ernstige kwestie direct een concrete oplossing bij de hand hebben, of dat zij daartoe gezonden zijn. laten de leken liever hun eigen verantwoordelijkheid op zich nemen, door de christelijke wijsheid verlicht en met een nauwgezette aandacht voor de richtlijnen van het leergezag” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43.

Document

Naam: IN HET YANKEE-STADIUM IN NEW YORK
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test