• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De afgelopen 50 jaar: Vaticanum II en secularisatie
De laatste vijftig jaar zijn, bijna tegelijkertijd, door twee grote bewegingen getekend.

De eerste was het intense "bij de tijd brengen", dat het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild om de Kerk op diepgaande wijze te vernieuwen, door een steeds meer authentieke bekering tot het mysterie van haar eenheid met Christus, en door een apostolaat dat steeds meer gemodelleerd is op het voorbeeld van de Heer Jezus, Meester en Dienaar. Kort geleden heb ik in herinnering willen roepen hoezeer deze spirituele gebeurtenis "de grote genade is die aan de Kerk geschonken is in de twintigste eeuw: daar vinden wij een zeker kompas om ons te oriënteren in de eeuw die nu gaat beginnen" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 57.

De tweede beweging die op een andere manier de geschiedenis van uw Kerk getekend heeft, is de secularisatie die als een golf over West-Europa is losgebarsten. De consequenties daarvan zijn talloos, en duren nog steeds voort: de huidige Nederlandse maatschappij is zwaar getekend door dit verschijnsel, zodanig dat het evangelisch referentiekader schijnt te verdwijnen uit zekere keuzes en oriëntaties van individuen en van het openbare leven, in het bijzonder op het terrein van de ethiek.

Document

Naam: AAN KARDINAAL SIMONIS - 150 JAAR HERSTEL HIëRARCHIE NEDERLAND
Manifestatie "Met hart en ziel" - Utrecht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 mei 2003
Copyrights: © 2003, RKkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test