• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens deze getuigenissen uit de oude Kerk bestaat de apostoliciteit van de kerkelijke communio in de trouw aan het onderricht en de praktijk van de Apostelen, door wie heen de historische en geestelijke band van de Kerk met Christus verzekerd wordt. De apostolische opvolging in het bisschopsambt is de weg die de trouwe overdracht van het apostolisch getuigenis waarborgt. Wat de apostelen betekenen in de betrekking tussen de Heer Jezus en de Kerk van het begin, dat betekent op analoge wijze de opvolging in het ambt in de betrekking tussen de Kerk van het begin en de actuele Kerk.

Het is niet gewoon maar een materiële aaneenschakeling; het is veeleer het historisch instrument waarvan de Geest zich bedient om de Heer Jezus aanwezig te doen zijn, als Hoofd van zijn volk, doorheen degenen die voor het ambt gewijd zijn door de oplegging van de handen en het gebed van de bisschoppen. Door middel van de apostolische opvolging is het dus Christus die tot ons komt: in het woord van de Apostelen en hun opvolgers is Hij het die tot ons spreekt; door middel van hun handen is Hij het die handelt in de sacramenten; in hun blik is het zijn blik die ons omvat en maakt dat wij ons bemind voelen, ontvangen in het hart van God. Ook vandaag, net zo als in het begin, is Christus zelf de ware herder en behoeder van onze zielen, die wij volgen in groot vertrouwen, dankbaarheid en vreugde.

Document

Naam: DE APOSTOLISCHE OPVOLGING
(7e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr. (nummering en alinea-indeling door de vertaler)
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test