• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Diverse vragen met betrekking tot homoseksualiteit zijn in de afgelopen jaren meerdere keren door Paus Johannes Paulus II en de betreffende dicasteriën van de Heilige Stoel toegelicht geworden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Over het Jaar van het gezin (20 feb 1994) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Over o.a. het huwelijk (19 juni 1994) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de plenaire vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin (24 mrt 1999) Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357-2359.2396 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975), 8 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksuelen, Homosexualitatis problema (1 okt 1986) Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Enkele overwegingen omtrent het antwoord op wetsvoorstellen inzake het niet-discrimineren van homoseksuelen (23 juli 1992) Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Brief aan de voorzitters van de Europese bisschoppenconferenties over de resolutie van het Europees Parlement betreffende homoseksuele stellen (24 mrt 1994) Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Gezin, familie en "De facto verbintenissen" (26 juli 2000), 23. Het betreft namelijk een verontrustend moreel en sociaal fenomeen, ook in die landen, waar het in de rechtsorde geen weerslag vindt. Veel bedenkelijker is het in die landen, die de homoseksuele leefgemeenschappen een wettelijke erkenning gegeven, inclusief de mogelijkheid om kinderen te adopteren, hebben of bezig zijn het te geven. De nu voorliggende overwegingen bevatten geen nieuwe uitspraken van het leergezag, maar willen de wezenlijke punten ten aanzien van het probleem in herinnering roepen en enige argumenten vanuit de natuurlijke rede geven, die Bisschoppen kunnen helpen bij het opstellen van stellingnames die behoren bij de bijzondere situaties in de diverse regio's van de wereld. Dergelijke stellingnames zullen erop gericht moeten zijn de waarde van het huwelijk, dat het fundament van het gezin vormt, zowel als de stabiliteit van de gemeenschap, waarvan het gezin de hoeksteen is, te beschermen en te bevorderen. Deze overwegingen hebben ook als doel, de Katholieke politici in hun werkzaamheden te helpen oriënteren en hun een handelswijze aan te reiken, die met het Christelijk geweten in overeenstemming is, wanneer zij met wetsontwerpen aangaande dit probleem geconfronteerd worden Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek (24 nov 2002), 4. Omdat het zich om een onderwerp handelt dat de natuurlijke zedenordening betreft, worden de volgende argumenten niet alleen de gelovigen voorgelegd, maar alle mensen, die zich willen inzetten voor de bevordering en de bescherming van het algemene welzijn van de maatschappij.

Document

Naam: OVERWEGINGEN OVER VOORSTELLEN OM WETTELIJKE ERKENNING TE GEVEN AAN VERBINTENISSEN TUSSEN HOMOSEKSUELE PERSONEN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 3 juni 2003
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk in samenwerking met Rknieuws.net
(de vertaling wil de bedoeling van het Vaticaanse orgineel weergeven)
werkvertaling
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test