• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EPISTULA II CYRILLI ALEXANDRINI AD NESTORIUM
2e Brief van Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius - 1e Zitting van Cyrillianen op het Concilie van Efeze

{...}

het Woord, door zich in zijn persoon met een lichaam - bezield met een verstandelijke ziel - te verenigen, overeenkomstig zijn hypostase, mens is geworden

{...}

Zo bevestigen wij dat de naturen, die in ware eenheid zijn verenigd, van elkaar verschillen maar dat uit beiden één enkele Christus en Zoon is ontstaan, niet omdat door de eenheid het verschil van de naturen zou zijn opgeheven, maar veeleer omdat godheid en mensheid, in een onzegbare en onbeschrijflijke eenheid verenigd, voor ons de ene Heer hebben voortgebracht die èn Christus èn Heer is.

{...}

{…}

En zo hebben zij {de heilige Vaders} dus vol vertrouwen, de Maagd Maria Theotokos (Moeder van God) genoemd, niet omdat de natuur van het Woord, ofwel zijn godheid, het begin van haar bestaan aan de heilige Maagd te danken zou hebben, maar omdat zijn heilig lichaam, begiftigd met een verstandelijke ziel, uit haar geboren is. Op grond hiervan zegt men nu dat het Woord door zich in zijn persoon met een lichaam - bezield met een verstandelijke ziel - te verenigen mens is geworden.

Document

Naam: EPISTULA II CYRILLI ALEXANDRINI AD NESTORIUM
2e Brief van Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius - 1e Zitting van Cyrillianen op het Concilie van Efeze
Soort: Concilie van Efese
Auteur: H. Cyrillus van Alexandrië
Datum: 24 februari 430
Bewerkt: 13 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test