• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geliefde broeders en zusters die geestelijk en lichamelijk lijden! Geef niet toe aan de verleiding om uw pijn uitsluitend als een negatieve ervaring te beschouwen, waarbij u zelfs aan Gods goedheid zou kunnen gaan twijfelen. In het lijden van Christus is voor iedere zieke de zin van zijn of haar pijn te vinden. Lijden en ziekte horen bij het bestaan van de mens – een zwak, beperkt schepsel, dat vanaf zijn geboorte is getekend door de erfzonde. In Christus, die stierf en uit de dood verrees, ontdekt de mensheid echter een nieuwe dimensie van het lijden: het blijkt geen tegenslag te zijn, maar juist een gelegenheid om van geloof en liefde te getuigen.

Lieve zieke mensen, zorg dat u in de liefde ”de heilzame betekenis van uw smart en een geldig antwoord op al uw vragen” vindt H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 31. U hebt een opdracht die van buitengewoon grote betekenis is voor zowel de kerk als de samenleving. ”U die de last van het lijden torst, neemt de eerste plaats in onder hen die God liefheeft. Net als bij de mensen die Hij trekkend door Palestina ontmoette, richt Jezus ook op u zijn van tederheid vervulde blik; zijn liefde kent geen einde." H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tours, Tot hen die ziek zijn en die lijden (21 sept 1996) Getuig volop van het voorrecht van de liefde door de gave van uw lijden, die zo’n grote betekenis kan hebben voor de verlossing van de mensheid.

In een samenleving als de onze, waarin men de toekomst op welvaart en consumptie poogt te bouwen en alles wordt afgemeten naar de maatstaven van efficiëntie en winstgevendheid, worden ziekte en lijden – beide een onomstotelijke realiteit – hetzij uitgebannen, hetzij ontdaan van hun betekenis, in de illusie dat zij uitsluitend overwonnen kunnen worden door de middelen die van vooruitgang van wetenschap en technologie ons bieden.

Ziekte en lijden zullen onder enige twijfel altijd een beperking en een probleem voor de menselijke geest blijven. In het licht van het kruis van Christus bieden ze echter een bevoorrecht moment om in het geloof te groeien en vormen ze een waardevol instrument om in verbondenheid met Jezus de Verlosser bij te dragen aan de uitvoer van het goddelijke verlossingsplan.

Document

Naam: WERELD ZIEKENDAG 1997
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 oktober 1996
Copyrights: © rkkerk.nl
Bewerkt: 28 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test