• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De seksualiteit van de mens is een heilig geheim dat behandeld moet worden in overeenstemming met de leer en moraal van de kerk, daarbij steeds de gevolgen van de erfzonde voor ogen houdend.

Dit leerstellig beginsel, dat doordrongen is van christelijke eerbied en realiteitszin, moet de leidraad zijn bij alle momenten van de opvoeding tot liefde. In een tijd dat de menselijke seksualiteit van haar mysterievolle aard is beroofd, dienen de ouders zorgvuldig te vermijden dat de menselijke seksualiteit ten gevolge van hun voorlichting of van de door anderen geboden hulp tot iets banaals wordt verlaagd. Met name moet er een grote eerbied worden bewaard voor het verschil tussen man en vrouw, waarin de liefde en vruchtbaarheid van God zelf weerspiegeld wordt.

Bij het onderricht over de katholieke leer en moraal aangaande de seksualiteit dienen ook de blijvende gevolgen van de erfzonde te worden betrokken, dat wil zeggen de zwakheid van de mens en de noodzaak van Gods genade om bekoringen te overwinnen en zonde te vermijden. Wat dit betreft dient ieders persoonlijk geweten duidelijk, nauwkeurig en overeenkomstig de geestelijke waarden gevormd te worden. Katholieke moraal beperkt zich echter nooit alleen tot het leren vermijden van zonden, maar handelt ook over het groeien in christelijke deugden en het ontwikkelen van het vermogen zichzelf te schenken volgens de eigen levensroeping.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test