• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Aangezien ieder kind of jonge mens de mogelijkheid moet hebben zijn of haar eigen seksualiteit te beleven volgens de christelijke beginselen, en dus de deugd van kuisheid moet kunnen beoefenen, mag geen enkele opvoeder – ook de ouders niet – inbreuk maken op dit recht op kuisheid. Vgl. Mt. 18, 4-7 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 4. e
2. Het recht dient gerespecteerd te worden dat het kind of de jonge mens heeft om door hun eigen ouders over morele en seksuele zaken naar behoren te worden voorgelicht en wel zo dat het strookt met zijn of haar verlangen kuis te zijn en tot kuisheid te worden gevormd. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 1 Dit recht moet nader worden gespecificeerd naar de ontwikkelingsfase van het kind, naar de vraag of het in staat is de morele waarheid te plaatsen binnen het kader van de seksuele voorlichting. Ook met de onschuld en rust van het kind dient dit recht rekening te houden.
3. Aan het kind of de jonge mens dient het recht te worden gegeven om zich terug te trekken uit iedere vorm van seksueel onderricht dat buiten het eigen gezin wordt gegeven. Deze aanbeveling is de praktische uitwerking van het recht dat het kind heeft, kuis te zijn, zie alinea 118, en komt overeen met het recht van de ouders, zie alinea 117 Nooit mogen de kinderen of andere gezinsleden om een dergelijk besluit bestraft of gediscrimineerd worden.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test