• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het ligt niet in de bedoeling van dit document in te gaan op de naaste en de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk, een voorbereiding die nodig is voor christelijke vorming en die omwille van de problemen van deze tijd en gezien het onderricht van de kerk bijzonder wordt aanbevolen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66 Niettemin moet wel worden beseft dat de taak van de ouders niet ophoudt als hun kinderen meerderjarig worden; overigens zijn er in de onderscheiden culturen en wetten uiteenlopende opvattingen over de vraag in welk levensjaar dat gebeurt.

Van bijzondere betekenis voor de jonge mensen is ook het ogenblik dat zij hun intrede doen in de wereld van de arbeid of dat zij hoger onderwijs gaan volgen; het zijn momenten waarop zij in contact komen met heel andere gedragsvormen en gelegenheden; die betekenen een werkelijke persoonlijke uitdaging – een soms bruusk contact, maar dat wel heel heilzaam kan zijn.

Als ouders met hun kinderen in open en vertrouwvol gesprek blijven, waarin ze hun gevoel van verantwoordelijkheid stimuleren en hun legitieme en noodzakelijke zelfstandigheid respecteren, zullen ze voor hen door voorbeeld en raad steeds een referentiepunt blijven; zo zullen hun kinderen geleidelijk opgenomen worden in breder maatschappelijk verband en kunnen uitgroeien tot rijpe en evenwichtige mensen. Speciaal moet ervoor gewaakt worden dat de kinderen hun gelovige relatie met de kerk en haar activiteiten verbreken; integendeel, die zou juist versterkt moeten worden. Ze zouden bepaalde patronen moeten leren kiezen voor hun toekomstige denk– en leefwereld, en moeten gaan zien hoe zij zich als christen kunnen inzetten op cultureel en sociaal terrein, onbeschroomd ervoor uitkomend christen te zijn, en zonder dat een bepaald roepingsbesef of zoeken naar de eigen roeping verloren gaat.

In de periode die leidt tot de verloving en de keuze voor het aangaan van een band die zo bijzonder is dat die tot de vorming van een gezin kan leiden, moet de rol van de ouders niet in louter verbieden bestaan, noch minder in het opdringen van een toekomstige echtgenoot of echtgenote. Ze moeten integendeel hun kinderen helpen vaststellen aan welke voorwaarden een serieuze, eerzame en veelbelovende verbintenis moet voldoen, en hen helpen om aan de persoon van het andere geslacht duidelijk te laten blijken dat hun leven door het christen-zijn bepaald is.

De ouders moeten ervoor zorgen zich verre te houden van de veel voorkomende mentaliteit, waarbij meisjes allerlei raadgevingen krijgen over deugd en de betekenis van maagdelijkheid, terwijl hetzelfde van jongens niet geëist wordt, alsof aan hen alles zou zijn toegestaan. Voor het geweten van de christen en het juiste zicht op huwelijk en gezin, is van toepassing hetgeen Paulus aan de Filippenzen over ieder soort roeping schrijft: “houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient” (Fil. 4, 8).

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test